Tuesday, February 26, 2008

သာသနာေတာ္သည္ အရြတ္သာသနာမဟုတ္ပါ

ျမတ္ဗုဒၶ ဆံုးမေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား မူရင္းအတိုင္း မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ ပထမသဂၤါယနာမွသည္ ဆ႒သဂၤါယနာအထိ ေထရ္အရွင္တို႔ အသက္ေပး၍ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းေတာ္မူခဲ့ၾကေသာ သုတ္,၀ိနည္း, အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေထရ၀ါဒ သာသနာ ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။

ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္ႀကီးသည္ ယခုအခါ ေန၊လကဲ့သုိ႔ ထြန္းေျပာင္ေနပါလွ်က္ ေထရ၀ါဒသာသနာကုိ ကာကြယ္ရန္ဟု အသံေကာင္းဟစ္ကာ ဥံဳ၊ေၾသာင္းစသည့္အမန္းအမႈတ္၊အရြတ္အဖတ္၊ ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္၊ေဗဒင္၊ယၾတာ၊ဓါတ္က်သည္ဆိုကာ ဘုရားတည္ျခင္း္စသည့္ သာသနာႏွင့္မဆိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ သာသနာတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ပူးသတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ G-talk ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ G-mail ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ massage ပို႔၍ ေမးျမန္းၾကပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ေထရ၀ါဒသာသနာကို ကာကြယ္ရန္ဟုဆိုကာ မမွန္ကန္ေသာနည္းတို႔ျဖင့္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္၊ မည္သို႔ ရြတ္ဆိုရမည္ဟု တိုက္တြန္းထားသည့္ massages မ်ားလည္း စာေရးသူထံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာတတ္ပါေသးသည္။

တစ္ေန႔ စာေရးသူ၏ E-mail ကုိ check လုပ္ၾကည့္ရာ E-mail, inbox တြင္ ေထရ၀ါဒသာသနာ တည္ရွိဖို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း ဟူေသာ title ျဖင့္ ေမးလ္တစ္ေစာင္ ၀င္ေရာက္လာသည္ကို သိလိုက္ရပါသည္။ ထိုေမးလ္တြင္- အဆိုေတာ္နီနီ၀င္းေရႊ သီဆိုထားသည့္ ေၾသာင္း နေမာ ေတ ဗုဒၶါႏုဘာေ၀န စသည့္ စာေၾကာင္းကုို ည(၉)နာရီတြင္ ကုိးေခါက္ရြတ္ၿပီး၊ ေၾကးစည္(၉)ခ်က္တည္း၍ လည္းေကာင္း၊ ည(၁၁)နာရီတြင္ (၁၁)ေခါက္ရြတ္ၿပီး ေၾကးစည္(၁၁)ခ်က္တီးလွ်င္ သာသနာဖ်က္ေတြကို နတ္ နဂါး ဂဠဳန္ စသည္တို႔က တိုက္ဖ်က္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ သူတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က “ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္ကုိ ကာကြယ္ရန္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ဥံဳ ေၾသာင္း ခံၿပီး ရြတ္ဆိုကာမွ်ျဖင့္ ေထရ၀ါဒသာသနာကို မကာကြယ္နိုင္ပါေခ်၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ -

(၄၅)၀ါပတ္လံုး ျမတ္ဗုဒၶေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ ပိဋကတ္သံုးသြယ္၊နိကာယ္ငါးရပ္တြင္ ဥံဳ ၊ ေၾသာင္း ဆိုသည့္ စာလံုးမ်ားကုိ လံု႔၀ မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ ထိုစကားလံုးတို႔သည္ ျဗဟၼဏ၀ါဒမွဆင္းသက္လာခဲ့သည့္အရာမ်ားျဖစ္ဟန္တူပါသည္။

ထိုတိုက္တြန္းစာပါသည့္ E-mailကို Forward လုပ္ကာ ပို႔ထားသည္ျဖစ္၍ စာေရးသူနည္းတူ လက္ခံရရွိေသာသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိၾကေပမည္။ ထုိသုိ႔ရရွိထားပါက ဥာဏ္ျဖင့္ ခ်င့္၍ယံုၾကည္ၾကပါရန္ သတိေပးလိုက္ရပါသည္။ ထိုေမးလ္၌ ဆိုခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ည(၉)နာရီတြင္ (၉)ေခါက္ရြတ္ၿပီး ေၾကးစည္(၉)ခ်က္တီး၊ ည(၁၁)နာရီတြင္ (၁၁)ေခါက္ရြတ္ၿပီး ေၾကးစည္(၁၁)ခ်က္တီးပါက ေထရ၀ါဒသာသနာကုိ ကာကြယ္နိုင္မည္ ဟူသတတ္။ အမွန္စင္စစ္္ ေထရ၀ါဒသာသနာကုိ လံုး၀ မကာကြယ္နိင္သည့္အျပင္ မည္သည့္အရာမွ်လည္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ ဘုရားသာသနာေတာ္ႀကီးသည္ အရြတ္သာသနာမဟုတ္၊ အက်င့္ သာသနာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေထရ၀ါဒစကားလံုးကို တြင္တြင္ႀကီး သံုးစြဲကာ သာသနာျပဳဆိုသူမ်ားသည္ မျမင္ရေသာ အထက္ဆရာႀကီးဆိုသူမ်ား၏ အမိန္႔အာဏာ ဟုဆိုကာ အရြတ္အဖတ္တို႔ျဖင့္ လမ္းဆံုးေနၾကသည္မွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေကာင္းလွပါသည္္။ ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္ႀကီးကို ကာကြယ္ေပးပါမည္ ဟု သူခုိးက လူလိုဟစ္ကာ သာသနာေတာ္ႀကီးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

တစ္ခါက စာေရးသူတို႔ၿမိဳ႕တြင္ ေလာကီအစီအရင္ဘက္ ေဗဒင္၊ယၾတာေခ်ရာတြင္ နာမည္ႀကီးေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ထိုဆရာေတာ္၏ လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင့္ ျဖတ္လမ္းမွ ေျဖရွင္းလို္ၾကေသာသူမ်ားသည္ ျမတ္ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို ခုတံုးလုပ္ကာ လြဲမွားေသာနည္းျဖင့္ အသံုးခ်ေနၾကသည္မွာ သာသနာေတာ္အတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေကာင္းလွပါသည္။ ဤ၌ သိသာရန္ တင္ျပလိုေပေသးသည္။

တစ္ေန႔သ၌ လူတစ္ေယာက္သည္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ လာေရာက္ကာ သူတို႔အိမ္၌ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားေတာ္နာ ျပဳလုပ္ခ်င္သည့္္အတြက္ သံဃာေတာ္ ငါးပါး ၾကြေရာက္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။ ထိုပင့္ေလွ်ာက္ခ်က္ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးက လက္ခံခဲ့သျဖင့္ လက္ေထာက္ဘုန္းႀကီးႏွင့္တကြ သံဃာေတာ္ (၅)ပါး ထိုအိမ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္။ အိမ္သို႔ေရာက္ သည္ႏွင့္ ဘုရားေဆာင္အေရွ႕ထိုင္ၿပီး ဘုရားရွိခိုးရန္ဘုရားအေဆာင္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္္ေသာအခါ သာသနာျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တစ္ျခားဘာသာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘုရားႏွင့္တန္းတူ ပိုင္စိုးပိုင္နင္း ေနရာ၀င္ယူထားသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ဘုရားအေဆာင္ေပၚတြင္ အန္းကုန္း ၊ကြမ္ရင္ ၊ ဒူးေထာင္ ေပါင္ကား ဘိုးမင္းေခါင္ ရုပ္ပြား၊ ဗိုက္ပူနံကားး ဖိုးတည္ဘြား၊ ဘိုးဘိုးေအာင္စသည့္ ရုပ္တုအမ်ဳိးစံုတို႔သည္ ဘုရားနွင့္ တန္းတူေနရာ၌ ေနရာယူထားၾကေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ရုပ္တုကုိ ရွိခိုးရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုရုပ္တုမ်ားကုိ ဘုရားႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးထားသည့္အတြက္ အိမ္ရွင္မ်ား ဘာသာေရးတြင္ သေဘာေတာ္ေကာင္းလွသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ထို႔ျပင္္ ထိုအိ္မ္ရွင္၏ သဒၶါတရား မည္မွ်ရွိသည္ကုိ ေဖၚညြန္းထားသကဲ့သုိ႔ လည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ သီလယူအၿပီးတြင္ ပရိတ္တရားခ်ီးျမွင့္ရန္ စတင္ေသာအခါ အိမ္ရွင္က ရြတ္ရမည့္ မႏၲာန္မ်ားႏွင့္ အစဥ္အတိုင္းရြတ္ရမည့္ မႏၱာန္မ်ားကုိ သံဃာေတာ္မ်ားအား သင္ၾကားပါေလေတာ့သည္။ သံဃာေတာ္မ်ား ထိုကဲ့သုိ႔ ရြတ္ဆိုရမည္ကုိ မည္သူက လမ္းညြန္ထားပါသနည္းဟု စာေရးသူက ေမးလုိက္ေသာအခါ ( )ၿမိဳ႕က ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး၏ လမ္းညြန္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား၊ သူလမ္းညြန္သည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္သည္က မ်ားပါသည္ဘုရား ဟု ျပန္လည္ေလွ်ာက္ ထားလာပါသည္။ ေအာ္…….အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလစြ၊ ေလးသေခၤ်ႏွင့္ကမၻတစ္သိန္း ပါရမီေတြျပဳေတာ္မူခဲ့သည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကို ဤမွ်ျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္လိုုက္သည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေလစြ။

ဤသို႔ျဖင့္ ထိုနာမည္ႀကီးဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတုိင္း--

ေရွးဦးစြာ ပရိတ္မရြတ္မီ လက္၌ စိပ္ပုတီးကုိင္ထားရပါသည္။ ပ႒ာန္း(၂၄)ပစၥည္း တစ္ေခါက္လွ်င္ ပုတီးတစ္လံုးခ်၊ ပုတီးက (၁၀၈)လံုးဆိုေတာ့ (၂၄)ပစၥည္း အႀကိမ္ေပါင္း (၁၀၈)ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုေပးရပါမည္…..တဲ့ ။ ထိုမွ်ႏွင့္မၿပီးေသး….

သမၺဳေဒၶ (၂၄)ေခါက္ကုိ ပုတီးတစ္လံုးႏႈန္းႏွင့္ (၁၀၈) ႀကိမ္ရြတ္ဆိုရပါမည္ ၊ ထို႔ျပင္ ေမတၱာသုတ္ တစ္ေခါက္ရြတ္ဆိုၿပီးလွ်င္ ပုတီးတစ္လံုးခ် ၊ ေမတၱာသုတ္ေပါင္း( ၁၀၈)ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုေပးရဦးပါမည္၊ မဂၤလာသုုတ္လည္း ထိုနည္းတူ ရြတ္ဆိုေပးရဦးပါမည္။ ထိုစဥ္က ပါးစပ္မွ အျမဳပ္္ထြက္မတတ္ ရြတ္ဆိုခဲ့ရသည္ကုိ ျမင္ေယာင္ မိပါသည္။ ထိုသုိ႔ ရြတ္ဆိုေနၾကစဥ္ အိမ္ရွင္မ်ားက သံဃာေတာ္မ်ား၏ မ်က္ေမွာက္၌ ေနရေကာင္းမွန္းမသိ ၊ သူတို႔ႏွင့္ မဆိုင္သလို အိမ္ေအာက္ထပ္သို႔ တစ္ေယာက္မက်န္ ဆင္းသြားၾကေလေတာ့သည္။

သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔ခိုင္းသည့္အတိုင္း ရြတ္ဖတ္ေပးေတာ္မူေနၾကလွ်င္္ သူတို႔၏ မဟာကိစၥႀကီး ေအာင္ျမင္နုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆထား၍လားမသိ၊ သံဃာေတာ္မ်ား ရြတ္ဆိုေနၾကသည္ကုိ လံုး၀နာယူျခင္းမရွိေပ။ အမွန္စင္စစ္ ထိုရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မႈကို ေလးစားစြာနာယူမွသာလွ်င္ ကုသုိလ္ရနိုင္ပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္ရံုမွ်ျဖင့္ သူတု႔ိတြင္ ကုသိုလ္မရနိုင္သည့္အျပင္ ေကာင္းေသာကံမ်ားလည္း ဖန္တီးေပးနိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

ထိုေန႔က သူတို႔ေျပာေသာ အစီအစဥ္အတိုင္း ရြတ္ဆိုၿပီးဆံုးေသာ္လည္း သံဃာေတာ္မ်ားထံသို႔ လာေရာက္ျခင္းမရွိၾကေတာ့ေပ။ ျပန္ခါနီးက်မွ လာေရာက္ႏႈတ္ဆက္ၾကေလေတာ့သည္။ ထိုသို႔ရြတ္ဆိုရသည္မွာ တစ္ရက္လည္းမဟုတ္ သံုးရက္တိုင္တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ နံနက္(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ ထိုအိမ္သိုု႔ သံဃာေတာ္မ်ား ၾကြၾကရသည္၊ အိမ္သို႔ေရာက္သည္နွင့္ သူတို႔၏လမ္းညြန္ခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း စတင္ကာ ရြတ္ဆိုရပါသည္။ အရုဏ္တက္လွ်င္ အာရံုဆြမ္း ဆက္ကပ္ပါသည္၊ ၿပီးလွ်င္ သူတို႔ခုိင္းသည့္အတိုင္းထပ္မံ၍ ရြတ္ၾကရေပဦးမည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါနည္း။ စံုစမ္းေသာ အခါ အဆိုပါနာမည္ႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင့္ ထိုဆရာေတာ္ေျပာသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးလွ်င္ ဆံုးရႈံးေတာ့မည့္ (၃၀၀)ေက်ာ္တန္ တိုက္ခန္းလည္း ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ရံႈးဆံုးေတာ့မည့္ တိုက္ခန္းကုိ ျပန္လည္ရလိုမႈေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို သူတို႔ မညွာမတာ ခိုင္းစားေနၾကသည္ ၊ ဟု ေျပာလွ်င္ ထိုသူမ်ား ေက်နပ္နိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အမွန္စင္စစ္ သူတို႔သည္ ရတနာသံုးပါးကုိ ၾကည္ညိဳသေယာင္ေယာင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ခိုင္းစားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိရလိုမႈတစ္ခုတည္းကိုသာေရွးရႈၿပီး ဘုရားမ်က္ႏွာကိုမွ်ွမေထာက္ အရွက္မရွိ သာသနာကို ခုတံုးလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္စံုစမ္းၾကည့္ေသာအခါ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးသည္ ထိုၿမိဳ႕တြင္္ အလြန္ေပါမ်ားစြာရွိေနသည္ ဟု သိရပါသည္။ သီလရွင္မ်ားကိုပင္လွ်င္ အလြတ္မေပးၾက ဟု သိရပါသည္။ အေၾကာင္းသိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၊ သီလရွင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ပင့္ေလွ်ာက္လာလွ်င္ ေနာက္ေနာင္ လံုး၀ မလိုက္ၾကေတာ့ေခ်။ စာေရးသူတို႔အဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းမွဆရာေတာ္ႀကီးအား မလြန္ဆန္နိင္သည့္အျပင္ ထိုကိစၥမ်ုဳိးကုိ လံုး၀မသိေသာေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ လုိက္သြားရပါသည္။ ယခုအခါ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား/သီလရွင္မ်ား ထိုအရြတ္ အဖတ္ဒုကၡမွ ကင္းေ၀းခဲ့ၾကရသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းေလစြ။

ဤေနရာတြင္ ျမတ္ဘုရားသာသနာေတာ္ကို အရြတ္သာသနာဟု မွတ္ထင္ေန၍ေလာမသိေပ၊ အမွန္စင္စစ္ ျမတ္ဘုရားသာသနာေတာ္သည္ အရြတ္သာသနာခ်ည္း မဟုတ္သည့္အျပင္ သိရွိရံုမွ်ျဖင့္လည္း ပန္းတိုင္သို႔ မေရာက္နိင္ေပ၊ ယေန႔ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ သိရံုမွ်ျဖင့္ တရားရနိုင္သည္ဟု ေျပာဆို၀ါဒျဖန္႔ေနၾကသည္ကုိ သတိထားၾကေစလိုပါသည္။ ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိရန္ သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ၊ မဂၢင္ (၈)ပါးအက်င့္လိုအပ္ပါသည္။ သိရံုမွ်ႏွင့္ရနိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ အက်င့္တရားမ်ားကုိ ျမတ္ဘုရား ေဟာခဲ့မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူလာျခင္းသည္ အရြတ္ခ်ည္းအတြက္ မဟုတ္တန္ရာ၊ မဂၢင္(၈)တန္ အက်င့္လမ္းမွန္ကုိ ညြန္ျပေတာ္မူရန္အတြက္သာ ပြင့္ေတာ္မူလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ၊ ျမတ္ဘုရားမပြင့္ေသာ သာသနာပအခ်ိန္တြင္ ဒါန ၊ သီလ၊ သမထ ဘာ၀နာမ်ား ရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း ျမတ္ဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာအခါတြင္ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာအက်င့္တရား ေပၚေပါက္လာရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အလ်င္းသင့္၍ ေဖၚျပလိုပါေသးသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံခါနီးတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္ဘုရားအား ေနာက္ဆံုး အႏၲိမပူဇာသဘင္ က်င္းပနိုင္ရန္အတြက္ သံဃာေတာ္အားလံုးကို ပင့္ဖိတ္၍ အစည္းအေ၀းပြဲႀကီး က်င္းပၾကပါသည္။ ထိုသံဃာေတာ္မ်ားတြင္ ရဟန္းေတာ္(၃)ပါးသည္ အစည္းအေ၀းေခၚရာသို႔ ၾကြေတာ္မမူၾကေခ်၊ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းကုိ ျမတ္ဘုရားအား သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကေသာအခါ သိေတာ္မူလွ်က္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလံုးကို သိေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ထိုရဟန္းေတာ္ ၃ ပါးကုိ ေခၚေတာ္မူၿပီး ‘ ခ်စ္သားတို႔…ရဟန္းေတာ္မ်ား ေျပာတာမွန္ရဲ႕လား….’ ဟုျမတ္ဘုရားက ေမးေတာ္မူရာ ‘ မွန္ပါတယ္ဘုရား….တပည့္ေတာ္မ်ား အစည္းအေ၀းမလာၾကရျခင္းအေၾကာင္းက ပရိနိဗၺာန္မျပဳမီ ျမတ္ဘုရားအား မဂ္ဖိုလ္ျဖင့္ အျမတ္ဆံုးပူေဇာ္ၾကမယ္လို႔ တိုင္ပင္ၿပီး ေတာထဲမွာ မဂ္ဖိုလ္အတြက္ ႀကိဳးစားတရားအားထုတ္ေနၾကပါတယ္ဘုရား’ ဟု ရဟန္းေတာ္သံုးပါးက ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားၾကပါသည္။ ထိုအခါ ျမတ္ဘုရားက ‘ သာဓု……သာဓု……သာဓု’ ဟု တရားအားထုတ္ေနေသာ ရဟန္း ၃ ပါးအား ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူေလသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ျဖင့္ အက်င့္လမ္းစဥ္မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုးနုိင္ေရးသည္ ျမတ္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။

အခ်ဴပ္ဆိုရေသာ္ အရြတ္အဖတ္စေသာ လိုရင္းမေရာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္းကရပ္ၾကၿပီး ေထရ၀ါဒႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း္မ်ားကုိ နည္းလမ္းတက် ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖင့္ ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္ႀကီးကုိ ကာကြယ္ၾကရန္သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္ကုိ လြဲမွားေသာနည္းမ်ားျဖင့္ မဖ်က္ဆီးမိေစၾကေစရန္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါေတာ့သတည္း

စိတ္ေနသန္႔ရွင္း ၊ ေဘးရန္ကင္း ၊ လြန္မင္းခ်မ္းသာၾကပါေစ

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္)

25.2.2008, 2:44PM

Thursday, February 14, 2008

တရားႏွင့္ တရားသမား

ယေန႕ေခတ္တြင္ ၀ိပႆနာရိပ္သာမ်ား မ်ားျပားလာသည္။ ရိပ္သာ၀င္ေသာ ေယာဂီမ်ားလည္း မ်ားျပားလာသည္။ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာေသာအခါ ယင္းအေရအတြက္ထဲမွာ အရည္အခ်င္း႐ိွသူေတြလည္း ပါမည္။ စိတ္ဓာတ္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသူေတြလည္း ပါမည္။ စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးသူေတြလည္း ပါမည္။

တစ္ခါတြင္ ေယာဂီတစ္ဦးႏွင့္ စကားလက္ဆံုက်စဥ္ ကၽြန္ေတာ္က ရိပ္သာအတြက္ စားစရိတ္မ်ားကို လွဴေသာ အလွဴ႐ွင္တို႕ေၾကာင့္သာ တရားစခန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ ေငြေၾကးမခ်မ္းသာေသာေၾကာင့္ မလွဴႏိုင္သူေတြခ်ည္း ဆိုလွ်င္ တရားစခန္းဖြင့္ဖို႔ပင္ မလြယ္ေၾကာင္းေျပာရာ ထိုေယာဂီက “အလွဴ႐ွင္ေတြကဗ်ာ လွဴသာလွဴတာ၊ စခန္းက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕လို ၀င္ႏုိင္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။

ထိုေယာဂီ၏စကားကို အံ့ၾသစြာ၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စြာ နားျဖင့္ဆတ္ဆတ္ၾကားရေသာအခါ ဘာမွ်ျပန္၍ ေျပာခ်င္စိတ္ မ႐ိွေတာ့ပါ။ ေယာဂီတစ္ဦးကဆိုလွ်င္ “အိမ္က ၁၀-ရက္ခြာႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေတာ္႐ံုစြန္႕လႊတ္မႈ မဟုတ္ဘူး။ ပါရမီ႐ိွမွျဖစ္တာ။ ဘုရားဆိုရင္ ထီးနန္းကိုေတာင္ စြန္႕သြားတာ” ဟု မအပ္ရာ၊ မႏိႈင္းေကာင္း ႏိႈင္ေကာင္း ဆက္စပ္ေျပာသည္ကို ကုိယ္တိုင္ၾကားဖူးပါသည္။

ထိုသုိ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ၊ အရည္အခ်င္းအရ ညံ့ဖ်င္းေသာ ေယာဂီတို႕၏ ေထာင္လႊားေသာ၊ ၀ါၾကြားေသာ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူမ်ားကို ၾကားသိရေသာအခါ အခ်ိဳ႕သည္ “၀ိပႆနာတရား”အေပၚတြင္ပင္ သံသယ ၀င္လာၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ အႏိႈင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား႐ွင္သည္ ၀ိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ၿပီး ကိေလသာမ်ား အၾကြင္းမဲ့ ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။ ဥာဏ္အလင္းေရာင္ေတာ္ ရေတာ္မူ၏။ ရဟႏၱာေထရ္ အ႐ွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ားကလည္း ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ၿပီး ကိေလသာမ်ား ကင္းစင္သြားသည္။ သံသရာ၀ဋ္ ဆင္းရဲမွ အၿပီးတုိင္ လြတ္ေျမာက္သြားသည္။

သို႕ျဖစ္၍ ၀ိပႆနာတရားအေပၚ မည္သို႕မွ် သံသယ၀င္စရာ မလို။ သို႕ေလာ သို႕ေလာ ေတြးေတာဖြယ္မ႐ိွ။ “၀ိပႆနာတရား”ႏွင့္ “ေယာဂီ” ကို ခြဲျခား၍ ျမင္တတ္ဖို႕ လိုပါသည္။ ေယာဂီေတြထဲမွာလည္း “အ႐ိုးခံေယာဂီ” ႏွင့္ “ဟန္ေရးျပ ေယာဂီ”၊ “စာတတ္ ေပတတ္ေယာဂီ”ႏွင့္ စာမဖတ္ ေပမဖတ္ ေယာဂီ”၊ “ေယာဂီအစစ္”ႏွင့္ “ေယာဂီအတု”ကို ခြဲျခားသိဖို႕လိုသည္။ တရားႏွင့္ တရားသမားကို ခြဲျခားစြာျမင္ရန္လိုေၾကာင္း ဓမၼဒူတ အ႐ွင္ေဆကိႏၵဆရာေတာ္က ဤသို႕ သတိေပး မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

“............တရားဆိုတာ မေကာင္းတာ မ႐ိွဘူးတဲ့။ တရားသမားကသာ မျပည့္စံုရင္ေတာ့ မေကာင္းတာ႐ိွမွာပဲ။ တရားသမားဆိုတာကလဲ သူ႕အဆင့္နဲ႕ သူပဲေလ။ ဘယ္သူက ျပည့္စံုတယ္လို႕ ေျပာလို႕ရမွာလဲ။ ဒါေပမယ့္ ေလာကမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားေတြကိုပဲ ျမင္ၿပီးေတာ့ တရားကို မျမင္ဘဲနဲ႕ အျပစ္ေျပာတတ္တဲ့ လူေတြ ႐ိွတယ္။ တရားကို တကယ္ျမင္သြားၿပီဆိုရင္ တရားသမားကို သနား႐ံုပဲ သနားမယ္။ မျပည့္စံုေသးလို႕ အျပစ္ေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူး”

အခုတကယ္ကို ဒီလို ေယာဂီေတြေၾကာင့္ “၀ိပႆနာ”ကို အျမင္တမ်ိဳးျမင္ေနၾကသျဖင့္ ဒီပိုစ့္ေလးကို ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လင္းဦး ( စိတ္ပညာ )

ဘာသာျခား သာသနာျပဳ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ား...


မနက္ျဖန္ ရံုးမပိတ္ဘူးလား…..၊ ဘာလုိ႔ပိတ္ရမွာလဲ…

ဟင္..မနက္ျဖန္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ရက္ .ခ်စ္သူမ်ားေန႔ေလ..ရံုးပိတ္ရမွာေပါ႔။

တစ္ရံေရာ အခါက ပါ…အျပန္အလွန္ေျပာခဲ႔ရပါတယ္။


ေအာ္..ဗယ္လင္တုိင္း..ဗယ္လင္တုိင္း.နဲ႔ အသိဥာဏ္နဲပါး ေယာင္၀ါး၀ါး ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူငယ္မ်ားရဲ႔ နွလံုးသားကုိ သိမ္းပုိက္သြားခဲ႔ပါျပီ။ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၂) ရက္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔ ၊ (၁၃) ရက္ေန႔ ကား ကေလးမ်ားေန႔ (၀ါ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ကုိအမွတ္မရ၊အေလးမထား ၾကဘဲ ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၄) ရက္ေန႔ ကုိ မူကား ဗာလင္တုိင္း ဗာလင္တုိင္း နဲ႔ သဲသဲလွဳပ္လ်က္ အၾကီးအက်ယ္ေနရာေပး အေရးတယူျပဳေနၾကေခ်ျပီ။ ဗာလင္တုိင္း ဆုိေသာ တုိင္းတစ္ပါး.ဘာသာျခား ယဥ္ေက်းမႈ လွိဳင္းလံုးၾကီး အရွိန္အဟုန္ ျပင္းျပင္း ရုိက္ခတ္လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိေနပါ၏။ အဆုိပါ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ျမင္႔မားေရးနွင္႔ ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအနွစ္မ်ား၊အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ ေရွာက္ေရး ကုိ ထုိဗာလင္တုိင္း ေဒး လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားက ဂုဏ္ရွိေသးသိမ္ေစ၊ ေမွးမွန္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရပါ၏။

ဗာလင္တုိင္း ေန႔ ..ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ရယ္လုိ႔ ဘယ္သူကစထြင္ လုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဘယ္သူက အင္ပုိ႔ လုပ္ခဲ႔သည္မသိ။

ဗာလင္တုိင္း ေန႔ ဆုိျပီး လုပ္ၾကတာက ေအဒီ ၂၇၀ ေလာက္က စတယ္လုိ႔ တစ္ခ်ိဳ႔က ယံုၾကတယ္။ ျဗိတိန္မွာေတာ႔ ၁၇ ရာစု ေလာက္မွာ စျပီး ထင္ရွားလာတယ္။ ၁၈ ရာစု အေစာပုိင္းေလာက္မွာ အေမရိကန္ေတြ ဗယ္လင္တုိင္းေန႔ ဆုိျပီး လုပ္တယ္။ 1840 AD မွာ Mrs Esther A Howland ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးက ပထမ ဆံုး စီးပြါးျဖစ္ ဗယ္လင္တုိင္းကတ္ ေတြ ထုတ္ေရာင္းသတဲ႔။ ပုိင္တယ္။ သူ႔အေဖက စာေရးကိရိယာ ဆုိင္ပုိင္ေတာ႔ သူစလုပ္ျပ ျပီးေနာက္ အျခားသူေတြ လုိက္လုပ္ၾက၊ ဒီလုိနဲ႔ ဗယ္လင္တုိင္း ကတ္ လုပ္သူေတြ.ေရာင္းသူေတြ စီးပြါးျဖစ္ၾကေရာ႔ေပါ႔။ စာသင္ေက်ာင္းေတြ မွာ ကေလးေတြ ေတာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ မသိရင္သာ ေနမယ္..ဗာလင္တုိင္း ဗာလင္တုိင္းဆုိျပီး မိဘေတြကုိကတ္ေတြ၀ယ္ခုိင္း ၊အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေပး ၾကလုိ႔။

ခရစ္ယာန္အာဇာနည္ အမ်ားအျပား ကို ဗာလင္တုိင္းလုိ႔ အမည္ေပးၾကတယ္။၁၉၆၉ မတုိင္မွီထိ ရုိမင္ ကက္သုိလစ္ ဘုရားေက်ာင္းက အသိအမွတ္ျပဳတဲ႔ ဗာလင္တုိင္းေန႔ ၁၁ ေန႔ေတာင္ ရွိပါသတဲ႔။ အဲဒီအထဲက ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ရက္နဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူေတြလည္းပါသေပါ႔။ ယေန႔မွာေတာ႔ ဗာလင္တုိင္း အမည္ရွိ သူေတာ္စဥ္ အနဲဆံုး သံုးဦးကုိ အာဇာနည္ ေတြ အျဖစ္ ကက္သုိလစ္ ေတြက အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

သမုိင္းမတင္တဲ႔ ပံုျပင္ေတြအျဖစ္ တစ္ခ်ိဳ႔က ေျပာၾကတာက..

ေရာမ ေခတ္ ဧကရာဇ္ Claudius လက္ထက္မွာ စစ္ပြဲေတြက တသီတတန္းၾကီးျဖစ္။ ၾကာေတာ႔ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းရတာ ခက္ခဲလာ။ သံေယာဇဥ္ အေနွာင္အဖြဲ႔ ရွိေနရင္ မစြန္႔စား.မစြန္႔လႊတ္နုိင္၊ ဖယ္မလီလိုက္ဖ္ ကုိေရွာင္ခြင္းလို႔ စင္ဂယ္ အျဖစ္ ေနသားက်ပီးသူ ဆုိ အုိေက။ ဒီေတာ႔ ခ်စ္သူစံုတြဲေတြကုိ အျပစ္ျမင္လာ ဆုိေရာ။ ေကာင္မေလးေတြ ေၾကာင္႔ ေကာင္ေလးေတြ
တပ္ထဲမလုိက္တာ၊ သူတုိ႔ေတြ ကိုလက္မထပ္ေပး ရ လုိ႔အမိန္႔ထုတ္သတဲ႔။ အဲဒီ အမိန္႔ကုိ ဖီဆန္အာခံ ျပီး တိတ္တဆိတ္လက္ထပ္ေပး ေနသူက ေတာ႔ ဗာလင္တုိင္း ဆုိတဲ႔ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး။ ခ်စ္ရသူနဲ႔ ခြဲခြါေကြကြင္း ေနတာ
မၾကည္႔ရက္နုိင္၊ ဘုရင္သိသြားေတာ႔ ၀ရမ္းေျပးျဖစ္။ မေျပးနုိင္ေတာ႔ ဖမ္းမိသြား။ အျပစ္ဒဏ္က ေတာ႔ ေခါင္းျဖတ္ကြပ္ျမစ္ေစ ။ ခ်စ္သူ စံုတြဲေတြ အတြက္ ဗာလင္တုိင္းက အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းၾကီးျဖစ္လာ ခဲ႔တယ္ေပါ႔။

ေနာက္ ဗယ္လင္တုိင္း ကေတာ႔ ခရစ္ယာန္ကေန ဘာသာမေျပာင္းဘူးလုိ႔ျငင္းလုိ႔ ၂၆၉ ေအဒီ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ မွာအသတ္ခံရသတဲ႔။ ေအဒီ ၄၉၆ မွာ ပုတ္ ဂေေလစီယပ္က အာဇာနည္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳျပီး ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ကုိ ဗာလင္တုိင္းေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးခဲ႔ တယ္ဆုိတယ္။

အျခားပံုျပင္ ကေတာ႔ ဒီလုိ။ မၾကာခဏ အနွိပ္စက္ခံ ညွင္းပန္း ခံေနရတဲ႔ ခရစ္ယာန္ အက်ဥ္းသားေတြကုိ ေရာမေတြ လက္က လြတ္ေျမာက္ ေအာင္ အကူအညီေပးလုိ႔ ဗာလင္တုိင္း အသတ္ခံရ သတဲ႔။

ေနာက္ ပံုျပင္ေလးက တကယ္ေတာ႔ သူအက်ဥ္းက်ခံ ေနရ စဥ္ ေထာင္မွဴး သမီးနဲ႔ ခ်စ္ၾကိဳက္။ သူ႔ကိုတုိင္ ဗယ္လင္တုိင္း နုတ္ခြန္းဆက္စကား ေပးပုိ႔ခဲ႔ ပါသတဲ႔။ မေသခင္ ခ်စ္သူဆီ စာတစ္ေစာင္ေရးလုိ႔ ။ အဲဒီစာမွ က From Your Valentine လုိ႔ လက္မွတ္ထုိးထားပါသတဲ႔။ ရွိေစ။

Saint Velentine ဆုိတဲ႔နာမည္က တစ္ခုမက ရွိေနေလေတာ႔ ဘယ္ဗာလင္တုိင္း ကုိ ရည္၇ြယ္ျပီး ဗာလင္တုိင္းေဒး ျဖစ္လာသလဲ ဆုိတာက ေယာင္၀ါး၀ါးပါဘဲ။

ေရာမ ေတြရဲ႔ ေရွးဦး သူရဲေကာင္းစားရင္းမွာ ဗာလင္တုိင္း ဆုိတဲ႔နာမည္မပါရွိခဲ ဘဲ၊ 496 AD ေရာက္မွ ပုပ္ Gelasius I က ဗာလင္တုိင္းပြဲ ဆုိျပီး ပထမဆံုး က်င္းပခဲ႔တယ္ဆုိတယ္။ ေရာမ က ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ၊ဒါမွမဟုတ္ Ineramna ရဲ႔ ဘိေရွာ႔ (ဂုိဏ္းအုပ္)၊ ေနာက္ အာဖရိက ၊ေရာမ ပုိင္နယ္ထဲက အာဇာနည္ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ကုိေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ နွင္႔ဆက္စပ္ေနတဲ႔ Saint Valentine အျဖစ္ ဆုိတယ္။

Via Flaminia မွာ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က ျမွပ္နွံျခင္းခ႔ရတဲ႔ ဗာလင္တုိင္း ဆုိတဲ႔ နာမည္က လြဲျပီး သူ႔အေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရတဲ႔ အတြက္ ဗာလင္တုိင္း ေန႔ ဆုိျပီးသတ္မွတ္ခဲ႔တဲ႔ ေရာမ ျပကၡဒိန္၊ ပြဲေတာ္မ်ား.အမွတ္တရ ေန႔ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ႔တယ္ဆုိတယ္။

ဘယ္လုိပင္ အယူအဆေတြ ကြဲျပားေနပါေစ၊ ဗယ္လင္တုိင္းေဒး ဆုိတာ ကရုဏာ၊ အၾကင္အနာ ေတြ နဲ႔ ခ်စ္သူေတြကုိေပါင္းစည္းနုိင္ေစဖုိ႔ အသက္စြန္႔ျပီးကူညီခဲ႔ တဲ႔ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းၾကီး တစ္ပါးကုိ အာဇာနည္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္၊ ကုိယ္႔နည္းကုိယ္႔ဟန္ ျဖင္႔ သူ႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳ ေနၾကတဲ႔ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ႔ျပီပဲ မဟုတ္လား။

တကယ္ေတာ႔ ခ်စ္တတ္ၾကသူေတြ။ အခ်စ္ခံခ်င္ၾကသူေတြဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႔ ရင္တြင္းဆႏၵ ကုိ တစ္နည္းနည္းျဖင္႔ ေဖၚထုတ္ခ်င္ၾကတာပါ။ တည္႔တည္႔ တစ္မ်ိဳး၊ သြယ္၀ုိက္ ၍ တစ္ဖံု နည္းမ်ိဳးစံု ေပါ႔ေလ။ ေယာက္်ားေလးေတြအတြက္ စတင္ဖြင္႔ေျပာဖုိ႔ အခြင္႔သာ ၾကေပမဲ႔ မိန္းကေလး အမ်ားစု မွာေတာ႔ ဖြင္႔ေျပာ လာတဲ႔သူ ေတြထဲက မွ နွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ ခြင္႔ ရတယ္ေျပာတယ္။ သူတုိ႔သေဘာက်သူေတြ ကုိ စတင္ဖြင္႔ေျပာ ဖုိ႔က မလြယ္။ အဲဒီအခါမွ ဗယ္လင္တုိင္း ကတ္ .ပန္း. ေခ်ာ႔ကလစ္ေတြက စကားေျပာတတ္လာေတာ႔တယ္။

ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားကေတာ႔ ရွိေစ။ လူငယ္မ်ားရဲ႔ ရင္တြင္း ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင္႔ျပဳထားတဲ႔ အစဥ္အလာ ကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ရာဘာသာအ လုိက္၊ ေရေျမေဒသ အလုိက္ နုိင္ငံ အလုိက္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ဆုိတာ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

ဥပမာ..

ရုိမင္နီးယားနုိင္ငံမွာ. Dragobete လုိ႔ေခၚတဲ႔ ခ်စ္သူေတြအတြက္ အစဥ္အလာ အားလပ္ရက္က ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၄ မွာ က်င္းပတယ္။ မၾကာေသးခင္နွစ္မ်ားက စျပီး ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ကုိလုပ္ၾကေတာ႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈေတြနဲ႔ ၾကံဳၾကရပါသတဲ႔။ ဘာေၾကာင္႔ ကန္႔ကြက္ ၾကပါလိမ္႔..ေနာ္..။

ဘရာဖီး မွာေတာ႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ကို ဖြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာက်င္းပ ၾကပီး အဲဒီေန႔မွာ ေခ်ာ႔ကလက္၊ ပန္းစည္း ေတြနဲ႔ လက္ေဆာင္ေတြ ဖလွယ္ၾကတယ္။ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ကုိ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အျဖစ္ မလုပ္လည္း ဘာမွမျဖစ္။

ေတာင္ကုိးရီးယား ရဲ႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔က Novvember 11 ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ခ်စ္လက္ေဆာင္ေတြ အျပန္အလွန္ေပးၾကသေပါ႔။ လူလြတ္ေတြအတြက္ April 14 မွာ လုပ္တဲ႔ Black Day ဆုိျပီး ရွိေသးတယ္။

တရုပ္ယဥ္ေက်းမႈ မွာေတာ႔ ဗယ္လင္တုိင္းေန႔ လုိမ်ိဳး လျပကၡဒိန္အရ ၇ ေန႔ ရ လ ပုိင္းမွာ လုပ္ၾကတယ္။ ႏြားေက်ာင္းသားနဲ႔ ယက္ကန္းသည္ မေလး တုိ႔ ၇ လ ပုိင္း ၇ ရက္ေန႔ နတ္ျပည္မွာ ဆံုေတြ႔တဲ႔ အထိမ္းအမွတ္ ေပါ႔။ ဂ်ပန္မွာက်ေတာ႔ ေနသြားျပကၡဒိန္ အရ ၇ လပုိင္း ၇ ရက္ပုိင္း မွာ က်င္းပျပီး Tanabata လုိ႔ေခၚၾကတယ္။ ေခ်ာ႔လစ္ေတြ ေပး ၊ ပန္းစည္းလက္ေဆာင္ ေတြေပး၊ ရင္တြင္းက ခ်စ္ခ်င္း ေမတၱာ တုန္႔ျပန္ ဖလွယ္ ၾကတယ္။

Slovenia ရဲ႔ အစဥ္အလာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔က 12 March ။

ဂ်ဴးေတြကေတာ႔ အစဥ္အလာအရ AV လရဲ႔ 15 ရက္ေန႔ က ခ်စ္သူမ်ားေန႔။

ပါရွန္ ယဥ္ေက်းမႈ အရ အီရန္က ခ်စ္သူမ်ားေန႔က ၂၉ bahman Jalali ေနသြားျပကၡဒိန္ အရ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၇ ရက္ေလာက္ ျဖစ္မယ္။ ဘာသာေရး တင္းက်ပ္လွတဲ႔ အီရန္မွာ ပါရွန္လူငယ္ေတြက ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ေတြ အျပန္အလွန္ေပး၊ေစ််း၀ယ္ထြက္ ျပီး လုပ္ၾကတယ္။

ေဆာ္ဒီကေတာ႔ ျပင္းတယ္။ျပတ္တယ္။ ဘာသာေရး ပုလိပ္ေတြက ေစ်းဆုိင္ေတြမွာ ဗာလင္တုိင္း ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းကုိတားျမစ္ထားတယ္။ ဘီဘီစီ ေဆာင္းပါး တစ္ခုရဲ႔ အဆုိအရ ထြက္ေပါက္မေပးဘဲ အတင္းအက်ပ္ တားျမစ္ထားတဲ႔ အတြက္ နွင္းဆီပန္းေတြ. လက္ေဆာင္ထုတ္တဲ႔ ပါကင္စကၠဴေတြ၊ဖဲျပားေတြ ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ ေရာင္းခ် တဲ႔ ေမွာင္ခုိ ေစ်းကြက္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ႔ပါသတဲ႔။

လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လက္ေဆာင္ ယူျခင္း ဆုိသည္ကုိ မိမိ တုိ႔ ဘာသာဘာ၀ ဓေလ႔ အရ အဓိပၸါယ္ေဖၚၾကပါေသးတယ္။ ျမန္မာေတြ က ဇမၺဴ ဒီပါ လက္ယာေတာင္ကၽြန္း နိမိတ္ ထြန္း ဆုိသလုိ ပဲ ထင္ပါရဲ႔။

တစ္ခ်ိဳ႔နုိင္ငံေတြမွာ မိန္းကေလးက ေယာက်္ားေလးရဲ႔လက္ေဆာင္ကုိလက္ခံ တယ္ဆုိရင္ အဲဒါ လက္ထပ္ဖုိ႔ သေဘာတူေၾကာင္း
မွတ္ယူပါသတဲ႔။ ေနာက္ျပီး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က ဗယ္လင္တုိင္းေန႔မွာ သပိတ္လြယ္ငွက္တစ္ေကာင္းပ်ံေနတာ ျမင္ရင္ သူလက္ထပ္ရမဲ႔သူက သေဘာၤသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမယ္။ အကယ္၍ စာကေလးတစ္ေကာင္ကုိျမင္ရရင္ေတာ႔ သူဆင္းရဲတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆံုစည္း ရတတ္ပါသတဲ႔။ ေရႊငါးတစ္ေကာင္ ကုိျမင္ရရင္ေတာ႔ သူလက္ထပ္ရမဲ႔သူက မိလ်ံနာ ဆုိပဲ။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ႔ မသိဘူး။ ဒီအယူအဆ ကုိ ျမန္မာျပည္ထဲ ဘယ္သူက အရင္ Import လုပ္ဦးမည္မသိ။

ကမၻာတစ္လႊား ဗယ္လင္တုိင္းကတ္ သန္းတစ္ေထာင္ေလာက္ နွစ္တုိင္း ပုိ႔ၾကပါသတဲ႔။ ေရာင္း ရသမွ် ဗယ္လင္တုိင္း ကတ္ ၈၅ ရာနုံုးေလာက္ကုိ အမ်ိဳးသမီးေတြက ၀ယ္တယ္။ ဟုတ္မွာပါ။ ေယာက္်ားေလးေတြထက္ မိန္းကေလးေတြ က စိတ္ကူးယဥ္တာမ်ားျပီး ခ်စ္သူ ရည္းစား ေတြအမ်ားၾကီး ထားတာလည္းပါမွာေပါ႔။ ျမန္မာမေလးေတြ ဆုိ ရည္းစားတစ္ေထာင္..ဘာညာ ဆုိျပီး ဆုိတတ္ၾကေသး။ ခရစ္စမတ္ ကတ္ အျပီး ဒုတိယ အေရာင္းရ ဆံုးစံ ခ်ိန္ ခ်ိဳးနုိင္တယ္။

အရြယ္ေရာက္လာသူအမ်ားစုမွာ ၾကင္ေဖၚရွာ ရင္း ရင္တြင္းက ေမတၱာ တရား ဖြင္႔ျပဖုိ႔ရာ နည္းလမ္းရွာၾကမည္မွာ ဓမၼတာ။ တားလုိ႔မရနုိင္။ ေရွးေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ အခ်ိန္အခါ အလုိက္ က်င္းပတဲ႔ ပြဲလန္းသဘင္မ်ားမွာ ေမတၱာစိတ္ကို တစ္နည္း နည္းနဲ႔ ဖြင္႔ထုတ္ေဖၚျပၾကသည္ ခ်ည္းပင္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္က လူငယ္တုိ႔၏ ခ်စ္မႈ ေရးရာကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ပါသေလာ….အိမ္ေထာင္ရွင္ ဘ၀ ဇနီးေမာင္နွံ တုိ႔ရဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေရာ လစ္လ်ဴရွဳခဲ႔ပါသေလာ…….

ပုုေဗၺ၀ သႏၷိ၀ါေသန၊ ပစၥဳပၸႏၷ ဟိေတန၀ါ
ဧ၀ံ တံဇာယေတ ေပမံ၊ ဥပၸလံ၀ ယေထာဒေက ။

ေရွးေရစက္ေၾကာင္႔- ၀ါ- ေရွးဘ၀မ်ားစြာက အတူေနထုိင္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခဲ႔ဘူးၾကေသာေၾကာင္႔ ၄င္း၊ ယခု ပစၥဳပၸန္လက္ရွိဘ၀မွာ တစ္ဦး အခက္အခဲ ကုိတစ္ဦးက ကူညီေျဖရွင္းေပးၾကရင္းျဖင္႔ ၄င္း ေမတၱာသက္၀င္ ခ်စ္ခင္ စိတ္ထားျဖစ္ပြါးတတ္ၾကပါသတဲ႔။

လူငယ္တုိ႔ရဲ႔ ျမင္ျမင္ျခင္းပဲ ခ်စ္မိတယ္.ၾကိဳက္မိတယ္.ဆုိေသာစကား နဲ႔ ေသတပန္ သက္တစ္ဆံုး မက သံသရာ အဆက္ဆက္ ေပါင္းရေစ ေၾကာင္း ဆုပန္ရြယ္။ ေရႊေျပာင္ေျပာင္ ေတာင္ေပၚမွာ ဘုရား မယ္နဲ႔ေမာင္ သစၥာထား ေပါင္းရပါေစသား ဆုိေသာ ကဗ်ာလကၤာ ေတးဖြဲ႔သီၾကဴး သည္ကို လြန္အံ႔မထင္။

ဘုရားရွင္ရဲ႔ အဆံုးအမ.တရားေတာ္မ်ားထဲတြင္..

စႏၵကိႏၷရီ ဇာတ္- ယေသာ္ဓရာအေလာင္း အလ်ာ ကိႏၷရီမေလး က ဘုရားအေလာင္းအေပၚ အခ်စ္ၾကီးခ်စ္ .သစၥာမပ်က္ခဲ႔ပံု သာဓက၊ဘုရားအေလာင္း မာ တဂၤ သူဖုန္းစား ဘ၀ျဖစ္စဥ္က...ဒိ႒မဂၤလိကာ သူေဌးသမီးကုိအရ ယူ အိမ္သူအရာေဆာင္နွင္းခဲ႔ပံု။ မေဟာသဓါ သုခမိန္ သူေဌးသား.ပညာရွိမင္းအမတ္ ျဖစ္စဥ္က ..အိမ္သူသက္ထား ဇနီးမယားေကာင္း ရ ေရးအတြက္ သူဆင္းရဲအသြင္ ျဖင္႔ အပ္ခ်ဳပ္သည္ အေယာင္ေဆာင္၊ အမရာ ကုိ အရ ပုိးခဲ႔ပံု…(လက္သီးဆုပ္ျပ၊ လက္၀ါးျဖန္႔ျပ ပညာစမ္း ၾကပံု စသည္..)

နကုလ ပိတု ဂဟပတိ၊ နကုလ မာတာ ၀တၳဳ - ဘုရားရွင္ထံပါး ရင္တြင္းက ေမတၱာတရား ဖြင္႔အံေလွ်ာက္ထားပံုကား၊ ယခု ဘ၀၊ေနာင္ဘ၀၊ မကြဲမကြာ အတူတြဲ အျမဲျမင္ေတြ႔လုိပါသျဖင္႔ နည္းလမ္းေမးျမန္း တဲ႔ သာဓက။ ဘုရား ရွင္က သူတုိ႔ ရင္တြင္း က ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနွင္႔ သစၥာတရား အေလးထားလုိ႔နည္းလမ္းေပး တရားေဟာၾကားေပးေတာ္မူတယ္။

သမဇီ၀ီသုတ္- လင္မယား မကြဲမကြာ အတူေနရျခင္း အေၾကာင္း ေလးပါး ..(သမသဒၶါ၊ သမသီလ၊ သမစာဂ၊သမ ပညာ)

အထက္ေဖၚျပပါ ပါဠိ အ႒ကထာ ဇာတ္နိပါဌ္ စသည္႔ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နွင္႔စပ္တဲ႔၊ မိန္းမ ပုိးနည္း စသည္..ကုိ ဖတ္ရွဳ ရေလေသာအခါ..

ဗုဒၶဘုရားရွင္က လူငယ္တုိ႔၏ ခ်စ္မႈေရးရာကုိ မပစ္ပယ္. အိမ္ေထာင္ရွင္ ဇနီးေမာင္နွံမ်ား အခ်စ္ၾကီးလုိ႔ ဒီတစ္သက္မက ကမၻာပ်က္ တုိင္ေအာင္ ေပါင္းသင္းလုိက ေပါင္းသင္းနုိင္ၾကပါေစ။ ေလာက လူ႔သဘာ၀၊ဖုိ နဲ႔ မ တဏွာေပမ ခ်စ္ျခင္း တရားကုိ နည္းလမ္းမွန္ျဖင္႔ ခံစားေစ၊ တစ္ ဆင္႔ထက္တစ္ဆင္႔ ျမင္႔သထက္ျမင္႔လ်က္ သံသရာတဘက္ကမ္း နိဗၺာန္ သုိ႔ ေမာင္နွံနွေဖာ္ အတူယွဥ္တြဲ ကူးခတ္နုိင္ေစရန္ နည္းေပးလမ္းျပ ေဟာေဖၚဆုိဆံုးမ ထားခဲ႔ပါတယ္။

ေတာင္ထိပ္ပြဲသဘင္..စသည္ တြင္ လူ႔ငယ္သဘာ၀ ေပ်ာ္ပါးၾက၊ ေယာက္်ားမိန္းမ သမီးရည္းစား ျဖစ္ .ခ်စ္ၾကိဳက္ၾက၊ ခ်စ္ခင္ေပါင္းသင္ အိမ္ရာထူေထာင္ ၾကသည္မွာ ဘာသာ ဘာ၀ လူ႔ေလာက။ ပါရမီ ရင္႔ေညာင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ အတြက္မူကား စတိတ္ရွိဳးၾကည္႔လ်က္ ဘာ၀နာ ထင္ လာပါလိမ္႔မယ္။

ဗုဒၶအဆံုးအမ မ်ားကား လူ႔သဘာ၀ နွင္႔ မဆန္႔က်င္၊ ပါရမီအားေလ်ာ္စြာ လူ႔သေဘာ လူ႔မေနာ ကုိ လုိက္ျပီး၊ ေနရာ အခ်ိန္အခါ အားေလ်ာ္စြာ မိမိ သူတစ္ပါး နွစ္ပါးစံု အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစ ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား စြာ ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။လူငယ္မ်ားရဲ႔ ရင္တြင္းက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဘာသာတရားအဆံုးအမ နွင္႔ ေလ်ာ္ညီစြာ ထုတ္ေဖၚခြင္႔ျပဳဖုိ႔ ေန႔တစ္ေန႔ ကုိ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပ ဖုိ႔ လုိအပ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ရုိေမးနီးယား၊ ဂ်ပန္၊တရုပ္၊ ဘရာဇီး၊ ဆလုိေဗးနီးယား၊ အစၥေရး..စသည္႔နုိင္ငံေတြမွာ သူတုိ႔လူမ်ိဳးဘာသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ထုိေန႔လုိအလားတူေန႔မ်ား ရွိၾကပါတယ္။ ထုိသုိ႔ အလားတူ မိမိတုိ႔ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စရုိက္လကၡဏာ မေပ်ာက္ပ်က္ေစဘဲ က်င္းပ နုိင္မဲ႔ ျမန္မာ တုိ႔ရဲ႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ရွိသင္႔တယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

အစြန္းနွစ္ပါးကုိ ေရွာင္တဲ႔ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ က်င္႔သံုးတဲ႔ ဗုဒၶ၀ါဒ အရ၊ ဗာလင္တုိင္းေဒး ယဥ္ေက်းမႈ လူငယ္ထုအတြင္းစိမ္႔၀င္ျပန္႔နွံ႔လာတာကုိ ေဆာ္ဒီလို လံုး၀ ပိတ္ပင္တားျမစ္မွဳသည္လည္း အစြန္းတစ္ပါး၊ အေနာက္တုိင္း သူတုိ႔ ပံုစံ အတုိင္း ပံုတူကူးခ် က်င္႔သံုးေနတာလည္း အစြန္းတစ္ပါး ၊ ထုိအစြန္းနွစ္ပါးကုိ ေရွာင္ျပီး ဗုဒၶါ၀ဒ အဆံုးအမ အလယ္အလတ္က်င္႔စဥ္အရ၊ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကုိ ျမန္မာမူ ျမန္မာဟန္ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႔ ဘာသာ ဓေလ႔ထံုးစံ မယုိယြင္းေစဘဲ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကုိ သတ္မွတ္က်င္းပသင္႔ေၾကာင္း ယူဆမိပါတယ္။

(ခရစ္ယာန္တုိ႔ရဲ႔ ဗာလင္တုိင္းေဒး လုိ)ထုိသုိ႔ အခ်ိန္အခါ တစ္ခု သတ္မွတ္ရန္အတြက္၊ဘာသာ တရားနွင္႔ ယွဥ္တဲ႔ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္မ်ား အတြက္ စံထားအတုယူရမဲ႔ နုိင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနွင္႔ဆုိင္တဲ႔ ေန႔ ရက္မ်ားကုိ စဥ္းစားမိပါ တယ္။ ဥပမာ..တန္ေဆာင္မုန္းလ ျပည္႔ေန႔။ သုိ႔မဟုတ္ ၀ါဆုိပန္းကပ္တဲ႔ေန႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နွင္႔ ေဒၚခင္ၾကည္တုိ႔ လက္ထပ္တဲ႔ေန႔ စသည္…..။ အဲဒီေန႔ တစ္ေန႔ေန႔ကုိ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ႔ လူၾကီး၊ လူငယ္မ်ားက ဦးစီးလ်က္ (ျပာသုိလျပည္႔ေန႔ ကုိ အေမ ေန႔ အျဖစ္ ဆရာၾကီးဦးသုခ က ဖန္တီးအသက္သြင္းခဲ႔ သလုိ) ျမန္မာတုိ႔ ၏ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပေပးနိုင္မည္ဆုိပါက ဗာလင္တုိင္း ေဒး လုိ ယဥ္ေက်းမႈ အသြင္ေဆာင္ထားတဲ႔ ဘာသာျခားတုိ႔ရဲ႔ဘာသာေရးအယူအဆ စိမ္႔၀င္ ျပန္႔နွံ႔လာမႈ ကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ကာနုိင္မွာျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ ေအာင္ ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္း နုိင္ပါလိမ္႔မယ္။


သုိ႔မဟုတ္ပါမူ..ဗာလင္တုိင္းေဒးဆုိလ်က္ ဘာသာျခားတုိ႔ရဲ႔ အစဥ္အလာအတုိင္း လက္ခံ ဆက္လက္က်င္႔သံုးေနၾကပါမူ၊ ဗုဒၶဘာသာအဆံုးအမ အယူအဆ မ်ား လည္း ေမွးမွန္ေသးသိမ္လာမယ္။္ ၾကာေလ အားနည္းေလေလ ျဖစ္မယ္။ ယေန႔ျမန္မာလူငယ္မ်ားလည္း ဘာသာျခား သာသနာျပဳ အမည္ခံဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနၾကျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရ တစ္စ စ ေလ်ာ႔နည္းလာကာ ဗုဒၶအဆံုးအမ မ်ား တစ္စ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားေပလိမ္႔မယ္ ဟု ထင္ျမင္ယူဆ မိပါေၾကာင္း ဗာလင္တုိင္းေဒး အမွတ္တရ အျဖစ္ ရင္တြင္းဆႏၵ ကုိထုတ္ေဖၚေရးသားလုိက္ရပါ သတည္း………………။


Reference: အဂၤုတၱရ နိကာယ၊ ခုဒၵက နိကာယ၊

www.wikipedia.org/
Monday, February 11, 2008

ေအာင္ျမင္စြာ ရုန္းထြက္နိုင္ျခင္း


ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း (၂) လပိုင္းသို႔ေရာက္လွ်င္ တရုတ္ရိုးရာ ရွိခိုးၾကပါသည္၊ အခ်ဴိ႕သူမ်ားက တရုတ္နတ္ရွိခိုးသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ တရုတ္သႀကၤန္က်သည္ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚ္ၾကပါသည္။ ရွင္းဦးအ့့ံ၊ တရုတ္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ အတိတ္ကကြယ္လြန္္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ ေဆြမ်ဳိး(လိပ္ျပာ)မ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍ အိမ္၏အေရွ႕တြင္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ အရက္မ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံၾကပါသည္။ ထိုအျခင္းအရာကို ပင္လွ်င္ တရုတ္နတ္ရွိခိုးသည္၊ တရုတ္သႀကၤန္က်သည္ ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ယင္းအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ခါက စာေရးသူ၏ မိသားစုသည္ တရုတ္မ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ၾကရာ ႏွစ္စဥ္ဆိုသကဲ့သုိ႔ အမ်ားနည္းတူ တရုတ္နတ္ရွိခိုး ၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ရွိခိုးၾကရာ၀ယ္ ၀က္ ၊ ၾကက္ေကာင္လံုးျပဳတ္(အကင္)၊အရက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မုန္႔တီေကြးစသည့္ အခ်ဴိ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ခင္းက်င္းကာ အတိတ္က ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားဘီဘင္စသည့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို လာေရာက္သံုးေဆာင္ၾကရန္ အေမႊးတိုင္ထြန္းကာ ရွိခိုးၿပီး ဖိတ္ေခၚၾကရသည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ ဖခင္ႀကီးသည္ သာသနာ့ရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တရားအားထုတ္ခဲ့ရာမွ ကုိယ္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းကို ေတြ႕ျမင္သည္မွစ၍ လမ္းမွားကုိ စြန္႔ခြာရန္ အား ထုတ္ပါေလေတာ့သည္။ အေဖတို႔မိသားစုတြင္ ကိုးကြယ္သင့္ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ ရတနာသံုးပါး ရွိေနေပၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔မွစ၍ ေနာက္ေနာင္ လံုး၀ တရုတ္နတ္ရွိခိုးမႈ မျပဳေတာ့ၿပီ၊ ဟု ရဲရင့္စြာ ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုႏွစ္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ တရုတ္ရွိခိုးမႈ မျပဳၾကေတာ့ေပ။ တိုက္ဆိုင္၍ေလာ မေျပာတတ္ေခ်။ ထိုတရုတ္နတ္ ရွိခိုးမႈ မျပဳေသာ ႏွစ္၌ပင္လွ်င္ အငယ္ဆံုး ညီမငယ္ အိမ္ေပၚမွ အိမ္ေအာက္သို႔ လိမ့္က်ကာ အတြင္းဒါဏ္ရခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ျပန္၍ နာေနေသးသည္။ ပတ္၀န္းက်င္မွလူမ်ားသည္္ ထိုအျဖစ္အပ်က္္ကို ၾကည့္ၿပီး တရုတ္နတ္ရွိခိုးမႈ မျပဳသည့္အတြက္ သည္လိုခံရသည္ ဟု စြတ္စြဲေျပာဆိုၾကေလသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖခင္ႀကီးသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားက စြဲယူလာခဲ့ေသာ ထိုအယူကို အၿပီးတိုင္ စြန္႔လြတ္ခဲ့သည့္အတြက္ တိုက္ဆိုင္မႈမွ်ပါပဲဟု သင့္တင့္စြာႏွလံုးသြင္းကာ တရုတ္နတ္ရွိခိုးျခင္းကို လံုး၀ မျပဳလုပ္ေတာ့ေခ်။

ေနာင္တြင္ ထိုနတ္ကို ရွိခိုးမႈ မျပဳသည့္အတြက္ ထူးျခားမႈ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ေတာ့ေခ်။ ဖခင္ႀကီးကြယ္လြန္သည့္ေနာက္တြင္လည္း ရွိခိုးမႈမျပဳေတာ့ေပ။ ဤသည္ကား ဖခင္ႀကီး၏ မွန္ကန္ေသာ လမ္းညြန္မႈကို ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔ မိသားစုသည္ ကုိးကြယ္မႈမွန္ကန္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္နတ္ရွိခိုးျခင္းသည္ ေရွးပေ၀သဏီကပင္လွ်င္ စတင္ခဲ့ၾကဟန္တူပါသည္။ တရုတ္နတ္မ်ားကုိ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ေသာအခါ ထို္နတ္မ်ားသည္ လူတို႔အား စီးပြါးလာဘ္လာဘေပါမ်ားေစသည္၊ ေရာဂါဘယကင္းရွင္းေစသည္၊ က်န္းမာေရးေကာင္းေစမည္ ဟု တထစ္ခ် မွတ္ယူ ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။ အကယ္၍ သူတို႔ကို စားေသာက္ဖြယ္မ်ားျဖင့္ ရွိခိုး ပသမႈ မျပဳလုပ္ၾကဘူးဆိုလွ်င္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေအာင္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္၊ စီးပြားေရးပ်က္ေအာင္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္၊ အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္ယြင္းေအာင္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္၊ အသက္ေဘးႏွင့္လည္းေတြ႕ႀကံဳရမည္ဟု မေကာင္းေသာ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ဆိုသကဲ့သုိ႔ ထို္နတ္ကို ရွိခိုးပသေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးမတတ္နို္င္သူမ်ားဆိုလွ်င္ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္း ဆိုသကဲ့သုိ႔ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာေျခာက္လန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ မရွိခုိးခ်င္ေသာ္လည္း ရွိခိုးေနၾကရပါသည္။ မျဖစ္ေသာ္ကံရာရွိ ဆိုသကဲ့သုိ႔ ထိုနတ္ကို ရွိခုိးၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေပသည္။

တရုတ္မ်ဳိးႏြယ္စုဆိုလွ်င္ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ နားေထာင္၍ေကာင္းေသးသည္၊ ယခုအခါ၌ကား ျမန္မာစစ္စစ္ပင္ျဖစ္ပါေသာ္လည္း အတိတ္မွ တရုတ္နတ္လိုက္သည္ (အခ်ဳိ႕ကား ရွမ္းနတ္၊ကရင္နတ္လိုက္သည္) ဟု ဆိုကာ ေဗဒင္ဆရာ၊နတ္သူငယ္၊ေဆးဆရာတို႔၏ မဆင္မျခင္ ေဟာေျပာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ဳိးႏြယ္မွ ေမြးဖြားလာေသာ ျမန္မာစစ္စစ္ဆိုသူ(oreginal)မ်ားပင္လွ်င္ ေၾကာက္လန္႔ကာ တရုတ္နတ္၊ရွမ္း၊ကရင္နတ္စသည္တို႔ကို ကုိးကြယ္ေနၾကေလကုန္ၿပီ၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေပစြ။ ေတြးမိသည္မွာ-ထိုနတ္မ်ားသည္ လူကေကၽြးမွ စားရရွာပါသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ပါလွ်က္ လူမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ အားကိုးေနရပါသနည္း။ စင္စစ္ အားကိုးသည္ဆိုရာ၀ယ္ ကုိယ့္ထက္သာလြန္ေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ အထက္တန္းစားနတ္ဆိုလွ်င္ အားကုိးရသည့္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ေတာ့ ရရွိေပဦးမည္။ ယခု၌ကား ပိုက္ဆံမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံကာ ေကၽြးသာေကၽြးလိုက္ရသည္ ။ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ကို မည္သူမွ မသိနိုင္ေခ်။ ေသခ်ာသည္ကား စုေဆာင္းထားသည့္ ေငြမ်ားသာ ကုန္သြားၾကသည္ခ်ည္းပင္။

ယခုဆိုလွ်င္ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ စာေရးသူတို႔ ၿမိဳ႕၌သာမက နိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ အရိုးစြဲေနေပၿပီ၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ နတ္ကုိ ပသေကၽြးေမြးသည္ဆိုရာ၌ ၾကက္၊၀က္၊ အရက္တို႔ကို ထိုနတ္က သံုးေဆာင္နုိင္ပါမည္လား၊ နတ္ဆိုသည္မွာ အမွန္စင္စစ္ လူတို႔၏ အနားသို႔ ခ်ည္းကပ္ရန္ပင္ မဆိုထားႏွင့္ လူတို႔၏ အနံ႔ကိုပင္ ခံနိုင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ နတ္မ်ားေတာ့ မျဖစ္နိုင္ေပ၊ ၿပိတၱာမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအနက္မွ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔ဆိုလွ်င္ ဘုန္းကံရွိေသာ အဆင့္တန္းျမင့္သည့္လူမ်ားသည္ ဘုန္းကံနိမ့္က်ေသာ ၿပိတၱာမ်ားကုိ ရွိခိုးမႈ ျပဳသင့္ပါ၏ေလာ၊ ခ်င့္၍ ယံုၾကည္ၾကပါရန္။

အမွန္စင္စစ္ နတ္မ်ားျဖစ္သည္ဆိုေစဦးေတာ့၊ ထိုနတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္သင့္ပါသလား၊ နတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ရွိခိုးမႈ မျပဳသင့္ပါ၊ ပသမႈ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ျပဳေကာင္းပါသည္၊ ပသမႈဟူသည္ သီလရွိေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား အိမ္သို႔ ပင့္ေဆာင္၍ ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးကာ ကုသိုလ္အဘို႔ကို ဆိုင္ရာနတ္မ်ားအား အမွ်အတမ္းေပးေ၀ျခင္းသည္ နတ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးေသာ ပသနည္းဟု သုနိဓႏွင့္၀ႆကာရအမတ္တို႔၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာေတာ္မူထားခဲ့ပါသည္။

(၆.၂.၂၀၀၈) ဗုဒၶဟူးေန႔-

ထိုေန႔တြင္ နတ္ရွိခိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ေနလူမ်ား မသိလိုက္ေသာ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုျဖစ္ရပ္ကား ၿမိတ္ၿမိဳ႕-ကြက္သစ္ရပ္တြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒၚဆန္းလွမိသားစုုသည္ တရုတ္မ်ဳိးႏြယ္စုမွ ဆင္းသက္လာေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားနည္းတူ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တရုတ္နတ္ရွိခိုးခဲ့ရာတြင္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္မွစ၍ နတ္ရွိခိုးျခင္းအမႈကို မျပဳေတာ့ဘဲ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကုိ အိမ္သို႔ပင့္ဖိတ္၍ ဆြမ္းလွဴဒါန္းကာ ကုသိုလ္အဘို႔ကို ဆိုင္ရာနတ္မ်ားအား ေရစက္ခ် အမွ်တမ္းေပးေ၀ခဲ့ကာ ဗုဒၶနည္းက် ကုသိုလ္ဒါန ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ လမ္းညြန္မႈအရိပ္ကုိ ခိုလွဳံကာ နတ္ကိုးကြယ္မႈ အယူအဆမွ ေအာင္ျမင္စြာ ရုန္းထြက္နိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ထိုမိသားစုအတြက္ ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္ ခဲ့ရပါသည္။

ေကာင္းမႈပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ေဟာေျပာေသာ တရားေတာ္သည္ နာရသူအဖို႔ စိတ္၀င္စားဖြယ္ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ေၾကာင့္ မွတ္မိသမွ် ျပန္၍ ေျပာရလွ်င္-

တရုတ္နတ္ရွိခို္းျခင္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုအျခင္းအရာကုိ စြန္႔လြတ္နို္င္ရန္ လြယ္ကူ ေသာအရာမဟုတ္ပါေခ်။ သာမန္ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား စြန္႔လြတ္နိုင္ရန္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ မွန္ကန္ေသာ အသိအျမင္တို႔ျဖင့္ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသံုးပါးတြင္ သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားရွိမွသာလွ်င္ ထိုအယူကုိ စြန္႔လြတ္နိုင္ပါသည္္။ ထိုအယူကုိစြန္႔လြတ္ၿပီး ရတနာသံုးပါးကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္လွ်င္ ဥပါသကာဟုေခၚပါသည္။ ဥပါသကာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္္ အရည္အခ်င္း (၅)မ်ဳိးႏွင့္ျပည့္စုံရပါမည္။ ၄င္းတို႔မွာ-

၁။ သဒၶါတရားႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း

အေရးႀကံဳလွ်င္ ေဗဒင္၊ လကၡဏာ၊နတ္သူငယ္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ဘိုးဘိုးေအာင္၊ဘိုးမင္းေခါင္၊ ဘိုးတီဘြား၊ ကြမ္ရင္ စသည္မ်ားကုိ အားမကုိးသင့္ေပ။ ထိုအရာမ်ားက မိမိဘ၀ကို အေျပာင္းလဲႀကီးေျပာင္းလဲေအာင္ မဖန္တီးေပးနိုင္ေခ်။ မိမိဘ၀ကို ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ အရာသည္ ရတနာသံုးပါးပင္ျဖစ္သည္။ ရတနာသံုးပါးမွတစ္ပါး ကုိးကြယ္အားထားရာဟူ၍ မရွိဟု မွန္ကန္ေသာ အေတြးအျမင္ ဥာဏ္ယွဥ္ကာ ရတနာသံုးပါးအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိရပါမည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ သဒၶါတရားႏွင့္ျပည့္စံုသည္ဟု ေခၚပါသည္။

၂။ အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလျပည့္စံုရမည္။

ငါးပါးသီလကို ခါး၀တ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲ၍ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

(က)။ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားျခင္း၊

(ခ)။ လူအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း (ကၽြန္ေရာင္း ကၽြန္၀ယ္ျခင္း၊ျပည့္တန္ဆာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းစသည္)၊

(ဂ)။ ၾကက္၊၀က္၊ အမဲသား၊ ငါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊

(ဃ)။ မူးရစ္ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေသရည္ေသရက္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း။

(င)။ လူကုိ ေသေစတတ္သည့္ အဆိပ္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း။ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ေကာတုဟလမဂၤလေခၚ အထူးအဆန္းမဂၤလာကုိ ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မျပဳရ၊

မည္သည့္ေနရာ၌ မင္းေလာင္းေပၚသည္၊ ထူးဆန္းေသာ ဘိုးေတာ္မ်ားေပၚသည္၊ ေျမႀကီးထဲက သစ္ျမစ္တြင္ သဘာ၀အရုပ္ တစ္ရုပ္ေပၚေနသည္၊ ထူးဆန္းေသာ ကိုရင္ေလး၊ သဲံဆြမ္းစားေသာ ကိုယ္ေတာ္၊ ေရဆြမ္းဘုဥ္းေသာ ကိုယ္ေတာ္ ေလကိုသာစားေသာ ကိုယ္ေတာ္စသည့္ ထူးဆန္းေသာ အရာမ်ားေပၚလွ်င္ ဟုတ္၏ မဟုတ္၏ဟု ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚမႈ မရွိဘဲ အရမ္းယံု အကမ္းယံု ယံုေလေတာ့ သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ထူးဆန္းေသာ ေကာတုဟလမဂၤလကုိ မယံုၾကည္ရေပ။

၄။ ကံ-ကံ၏အက်ဳိးကုိ ယံုၾကည္ရ၏၊

၅။ အယူပ်က္သည့္ သာသနာပ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကုိ အရိုအေသမျပဳရ မလွဴဒါန္းရေပ။

ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္စြဆိုသကဲ့သို႔ သာသနာပအလွဴခံႏွင့္စပ္၍ ေျပာရေပဦးမည္၊ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ -ေမာ္လၿမိဳင္ စံုဆန္ရထားေပၚတြင္ ေဒါက္ခ်ာ ႀကီးေဆာင္းထားသူ ရေသ့ေယာင္ေယာင္ ဘိုးေတာ္ေယာင္ေယာင္တစ္ဦးသည္ ေစ်းသည္ႏွင့္အလားတူစြာ လူးလားေခါက္ျပန္သြားကာ “ (၇)ရက္သားသမီးမ်ား စီးပြးတက္ခ်င္တယ္၊ လာဘ္ရႊင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၀တ္ထားေသာ ေရႊနားကပ္၊ ေရႊဆြဲႀကိဳး ၊ေရႊလက္ေကာက္တို႔ကို ေပးလွဴက ႀကီးပြားျမန္တယ္” ဟု ေငြဖလားကိုင္ကာ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ျဖင့္ အလွဴခံေနသည္မွာ သာသနာေတာ္ကုိ အိုးမဲသုတ္ေနသည့္အတြက္ ရွက္စရာေကာင္းလွပါသည္။ ေျပာလိုသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ ရေသ့၊ ဘိုးေတာ္၊ ကြမ္ရင္ ၊ အမ္းကုန္း၊ ေပါင္ကား ဒူးေထာင္ ဘိုးမင္းေခါင္စသည့္ သသနာအျပင္ဘက္က သူမ်ားအား ရိုေသမႈ မျပဳသင့္ပါ၊ လွဴဒါန္းမႈ မျပဳသင့္ပါ။

အဆိုပါ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ႏွစ္သက္ၾကည္ညိဳဖြယ္ ဥပါသကာ ဟုလည္းေကာင္း ၊ အရည္အေသြးျပည့္ေသာ ဥပါသကာ ဟုလည္းေကာင္း ေခၚပါသည္။ ေနာင္တြင္လည္း ဘ၀တြင္ ဥပါသကာေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ အစဥ္အၿမဲရပ္တည္နိုင္ရန္ အတြက္ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဥပါသကာ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ႀကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါသည္ ဟု ေျပာကာ တရားေတာ္ကို အဆံုးသတ္ သြားခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕-ကြက္သစ္ရပ္ေန ေဒၚဆန္းလွမိသားစုတို႔၏ ရိုးစင္းၿပီး ပကာသနမဖက္သည့္ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ ေကာင္းမႈပြဲေလးသည္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ နတ္ကိုးကြယ္မႈမွ မရုန္းထြက္နိုင္ေသာ သူမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ မိသားစုကဲ့သုိ႔ နတ္ကိုးကြယ္မႈမွ ရုန္းထြက္နိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေလစြ။ ရုန္းထြက္ခ်င္ေသာ္လည္း မရုန္းထြက္နိုင္ေသးေသာသူမ်ား သည္ အယူအျမင္စင္ၾကယ္ေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေရးမဂၢဇင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဓမၼရံသီ၊ဓမၼရတနာမဂၢဇင္းမ်ားကုိ ဖတ္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား နတ္ကုိးကြယ္မႈမွ ေအာင္ျမင္စြာ ရုန္းထြက္နိုင္ၾကပါေစ……..။

အေလးအၿမတ္ၿပဳရမည့္ အရပ္ေၿခာက္မ်က္နွာ

အေလးအၿမတ္ၿပဳရမည့္ အရပ္ေၿခာက္မ်က္နွာ

အေရွ႕မိဘ၊ေတာင္မွာဆရာ၊ေနာက္မွာ မယား၊ ေၿမာက္ကား မိတ္ေဆြ၊ ေအာက္ေၿခ ကြ်န္မွတ္၊ ထက္ရပ္ သံဃံ၊ မွတ္သားပါ၊ေၿခာက္ၿဖာတံခါးေပါက္။

သားသမီးက်င့္၀တ္ ငါးပါး

၁။ေကြ်းေမြးမပ်က္ ၂။ေဆာင္ရြက္စီမံ၊

၃။ေမြခံထုိက္ေစ ၄။လွဴမွ်ေ၀၍၊

၅။ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္၊

၀တ္ငါးသြယ္၊က်င့္ဖြယ္သားတုိ႕တာ(က်င့္ဖြယ္သမီးတုိ႕တာ)။

မိဘက်င့္၀တ္ ငါးပါး

၁။မေကာင္းၿမစ္တာ၊ ၂။ေကာင္းရာညႊန္လတ္၊

၃။အတတ္ သင္ေစ၊ ၄။ေပးေ၀ႏွီးရင္း၊

၅။ထိမ္းၿမားၿခင္းလွ်င္၊

၀တ္ငါးအင္ ၊ ဖခင္မယ္တုိ႕တာ။

တပည္႕က်င္႕၀တ္ ငါးပါး

၁။ညီညာထႀကြ (လာမူႀကဳိဆီး)

၂။ဆုံးမနာယူ၊

၃-၄။ထံနီးလုပ္ေကြ်း (အတူေန,အနီးေန၍ လုပ္ေကြ်းၿခင္း၊)

၅။တပည့္၀တ္၊ မခြ်တ္ငါးခုသာ။

ဆရာက်င့္၀တ္ ငါးပါး

၁။အတတ္လည္းသင္၊ ၂။ ပဲ႕ၿပင္ဆုံးမ၊

၃။သိပၸမခ်န္၊ ၄။ေဘးရန္ဆီးကာ၊

၅။သင္႕ရာအပ္ပုိ႕

ဆရာတုိ႕ ၊ က်င္႕ဖုိ႕၀တ္ငါးၿဖာ။

လင္က်င္႕၀တ္ ငါးပါး

၁။မထီမဲ႕ကင္း၊ ၂။အပ္ႏွင္းဥစၥာ၊

၃။မိစၧာမမွား၊ ၄။၀တ္စားဆင္ယင္၊

၅။ၿမတ္နုိးၾကင္

ငါးအင္ လင္က်င္႕ရာ။

မယားက်င္႕၀တ္ ငါးပါး

၁။အိမ္တြင္းမွူလုပ္၊ ၂။သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ၊

၃။မိစၧာၾကဥ္ေရွာင္၊ ၄။ေလ်ာ္ေအာင္ၿဖန္႕ခ်ီ၊

၅။ပ်င္းရိမမူ၊

၀တ္ငါးဆူ ၊ အိမ္သူ က်င္႕အပ္စြာ။

မိတ္ေဆြက်င္႕၀တ္ ငါးပါး

၁။ေပးကမ္းခ်ီးၿမွင္႕၊ ၂။ကုိယ္ႏွင္႕ယွဥ္ထား၊

၃။စီးပြားေဆာင္ရြက္၊ ၄။ႏူတ္ၿမြက္ခ်ဳိသာ။

၅။သစၥာမွန္ေစ၊

၀တ္ငါးေထြ၊ က်င္႕ေလ မိတ္သဟာ။

အလုပ္ရွင္ (အရွင္) က်င္႕၀တ္ငါးပါး

၁။၀စြာေကြ်းေမြး၊ ၂။ၿပုေရးစီရင္၊

၃။နာလွ်င္ကုေစ၊ ၄။ငွေ၀ရသာ၊

၅။အခါကုိလႊတ္၊

အလုပ္ရွင္၀တ္ ၊ မခြ်တ္ငါးခုသာ။

အလုပ္သမား(ကြ်န္) က်င္႕၀တ္ငါးပါး

၁။အိပ္ေသာ္ ေနာက္က်၊ ၂။ထေသာ္ကား ေရွး၊

၃။ေပးမွ ယူအပ္၊ ၃။ေစ့စပ္ ေဆာင္ရြက္၊

၅။ေက်းဇူးၿမြက္၊

ငါးခ်က္ လုပ္သား၀တ္။

ဒါယကာက်င္႕၀တ္ ငါးပါး

၁။ေမတၱာစိတ္သက္၊ ၂။ေဆာင္ရြက္ခ်စ္ခင္၊

၃။ခင္မင္ႏႈတ္ခ်ဳိ၊ ၄။လုိလွ်င္ ဖိတ္ထား၊

၅။တတ္အားလွဴေစ၊

၀တ္ငါးေထြ ၊ ၿပဳေလဒါယကာ။

၇ဟန္းက်င္႕၀တ္ ေၿခာက္ပါး

၁။မေကာင္းၿမစ္ထာ၊ ၂။ေကာင္းရာညႊန္လစ္၊

၃။အသစ္ ေဟာက်ဳး၊ ၄။နာဖူးထပ္မံ၊

၅။ႏုတ္ထံတင္ရာ၊ ၆။ေမတၱာလည္းၿပဳ၊

ရဟန္းမွူ ၊ ေၿခာက္ခု လြန္ေသခ်ာ။

Saturday, February 9, 2008

ေတြးတတ္ၾကပါေစ

ကမၻာဦးအစကတည္းက လူသားတို႔သည္ ကုိးကြယ္ အားထားမီခိုရာ ရွာေဖြခဲ့ၾကရာတြင္ ေတာ ၊ ေတာင္ ၊ ေရ ၊ေျမ ၊ မီး စသည့္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာကို အားထားမီွခို ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ generation တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားမ်ား၏ ကုိးကြယ္မႈ ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ကိုးကြယ္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၀၀)ေက်ာ္ကာလက ဘုရား၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈ ျပဳခဲ့ၾကေသာသူမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟူသည္ ရတနာသံုးပါးကုိ ယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကရာ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားသည္ မေရမတြက္နိုင္ေအာင္ မ်ားျပားသကဲ့သို႔ ဗုဒၶအဆံုးအမကုိ မလိုက္နာမက်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ အဆင့္တန္းနိမ့္ေသာ ဘ၀မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားသည္လည္း မေရတြက္္နိုင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ေခ်၏။

ထိုဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထဲတြင္ ရတနာသံုးပါးမွတစ္ပါး တစ္ျခားအားထားကိုးကြယ္ရာမရွိဟု အသိဥာဏ္ျဖင့္ သိရွိထားၾကသူ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ စစ္စစ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ တကယ့္အေရး တကယ့္ေဘးႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳလာလွ်င္ ရတနာသံုးပါးကုိ အေပၚယံမွ်သာ ယံုၾကည္အားထားၾကၿပီး၊ လက္ရွိပစၥဳပၸန္၌ အမွန္တကယ္ အားထားရမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ မေျပာနိုင္ေသာ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ အန္းကုန္း သူရႆတီ ကြမ္ရင္ စသည္မ်ားကုိ အားထားယံုၾကည္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဖာသိဖာသာမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည့္အျပင္၊ ေဗဒင္၊ လကၡဏာ၊ နတ္သူငယ္၊အတြင္း(၃၇)မင္း အျပင္ (၃၇)မင္းနတ္မ်ားကုိ ဘုရားတစ္ဆူအလား ကုိးကြယ္ေနၾကေသာ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဖာသိဖာသာ မ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။

တစ္ေန႔သ၌ ကလင္……ကလင္……ကလင္ ဖုန္းသံေၾကာင့္ စာေရးသူ ဖုန္းကိုင္လိုုက္ေသာအခါ “အရွင္ဘုရား…..တပည့္ေတာ္မ ( ) ပါဘုရား” ၊ ဟု မိတ္ဆက္စကားဆိုလာသည္။

စာေရးသူ “အင္း…….ေျပာပါဦး ဘာကိစၥမ်ားပါလိမ့္” ၊

ဒကာမႀကီး “တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူးဘုရား… မနက္ျဖန္ အရွင္ဘုရားတို႔ ေက်ာင္းမွာ တပည့္ေတာ္မ ခင္ပြန္းသည္ကုိ ရဟန္း၀တ္ ေပးခ်င္လို႔ပါဘုရား” ၊ ဟု ေျပာလာပါ၏ ။

စာေရးသူ “ ေကာင္းတာေပါ့ ဒကာမႀကီး လာသာလာခဲ့ပါ” ။ ဟုဆိုကာ ရဟန္းခံရာ၌ လိုအပ္ေသာ ပရိကၡရာမ်ား၀ယ္ရန္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းခံမည့္ေန႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဒကာမႀကီးက “ အရွင္ဘုရား….တပည့္ေတာ္မ ခင္ပြန္းကုိ သိမ္၀င္တဲ့အခါမွာ ကမၼ၀ါစာ (၃)ႀကိမ္တိတိ ဖတ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ေျပာလိုက္ေသာစကားေၾကာင့္ အလြန္ အံ့ၾသခဲ့ရပါသည္။

အမွန္စင္စစ္- ရဟန္းခံသည္ဆိုရာ၀ယ္ ရဟန္းကိစၥမွာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ရဟန္းခံ သိမ္၀င္သည့္အခါတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက စီမံ ပိုင္ခြင့္ မရွိၾကပါ။ ထိုကဲ့သုိ႔ စီမံပိုင္ခြင့္သည္ ယခင္ကလည္း မရွိခဲ့၊ ယခုလည္းမရွိ ၊ ေနွာင္လည္း ဘယ္ေသာအခါမွ် ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ပါေသာ္လည္း ထုိဒကာမႀကီးက သူကိုယ္တိုင္ နားလည္သည့္ပမာ စီမံေနေခ်ၿပီ ။ စာေရးသူလည္း မေနနိင္ေသာေၾကာင့္ “ ဒကာမႀကီး ရဟန္းခံတဲ့အခါ ကမၼ၀ါစာ (၃)ႀကိမ္ဖတ္ရမယ္ လို႔ ဘယ္သူက ေျပာတာလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒကာမႀကီးကိုယ္တိုင္က သိလုိ႔ ေျပာတာလား” ဟု ေမးရပါသည္။ “ အရွင္ဘုရား….တပည့္ေတာ္မ သိိလို႔မဟုတ္ပါဘူး၊ ( )

ေက်ာင္းက ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးထံမွ ေဗဒင္ အေဟာထြက္လို႔ပါဘုရား” ။ ဟု ဒကာမႀကီးက အေျဖေပးပါသည္။ ဆက္လက္၍ စာေရးသူက “ ကမၼ၀ါ(၃)ႀကိမ္ဖတ္ရင္ ဘာအက်ဳိးေတြ ရနိုင္တယ္ဆိုတာ ေဗဒင္ဆရာက မေျပာလိုက္ဖူးလား” ။ ဟုေမးေသာအခါ ထိုအေမးကုိ မေျဖဘဲ သူမ၏ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ အေၾကာင္းကို ေျပာပါေလေတာ့သည္။

သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္သည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ၿငိစြန္းကာ ေနာက္အိမ္ေထာင္အသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ သူမသည္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးထံ ေဗဒင္ေမးခဲ့ရာ ေဗဒင္ဆရာဘုန္းႀကီးက သူမ၏ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပနိုင္ရန္အတြက္ ခင္ပြန္းသည္အား ရဟန္းခံေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခင္ပြန္းသည္ ရဟန္းခံသည့္အခါတြင္ ကမၼ၀ါစာ (၃)ႀကိမ္ဖတ္ရမည္ဟု ေဗဒင္အေဟာထြက္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာလာပါသည္။

သူမ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ဤေနရာ၌ -

(၁)အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ ေျပလည္ေစရန္ ၊

(၂) ရဟန္းခံရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊

(၃) ေဗဒင္ဆရာ၏ လမ္းညြန္ခ်က္ ၊ ဟု အေၾကာင္းအရာသံုးခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္။

(၁) ခင္ပြန္းသည္အား ရဟန္းခံေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးနိုင္သကဲ့သုိ႔ ေဗဒင္ဆရာကလည္း ေျဖရွင္းေပး၍ မရနိင္ေပ။ ထိုျပႆနာကုိ ေျဖရွင္္းေပးနိုင္ေသာသူမ်ားကား ကာယကံရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးသာျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုအျခင္းအရာကို သူ သိနိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေလစြ။

(၂) အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ ေျပလည္ေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရဟန္းခံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္မွ်ပင္ညံ့ဖ်င္းေနေစကာမူ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ရဟန္းခံျဖစ္သည္ ကပင္လွ်င္ ေကာင္းလွပါသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ တစ္ခါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူစဥ္ ညီေတာ္နႏၵမင္းသားသည္ ဇနပဒကလ်ာဏီမင္းသမီးႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရမည့္ေန႔ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကပိလ၀တ္နန္းေတာ္မွ ျပန္ၾကြေတာ္မူေသာအခါ နႏၵမင္းသားကုိ သပိတ္ေတာ္ေပး၍ ေနာက္ပါးက လိုက္ေစသည္။ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ နႏၵမင္းသားအား ရဟန္းျပဳရန္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ နႏၵမင္းသားသည္ သိဒၶတၳမင္းသားဘ၀ ငယ္စဥ္ကပင္လွ်င္ ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသ ရေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမျပဳခ်င္ေသာ္လည္း ျပဳခဲ့ရရွာသည္။ အတန္ငယ္ၾကာေသာ္ နန္းေတာ္၌ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဇနပဒကလ်ာဏီမင္းသမီးကုိ လြမ္းလွသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ လူထြက္လိုေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚ၍ ေနေပ၏ သာသနာ၌ ၿငီးေငြ႔ေနေသာ နႏၵေထရ္အား ဘုရားရွင္သည္ တာ၀တႎသာ သို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး နတ္သမီးတို႔ကို ျပေတာ္မူရာ မိမိစြဲလမ္းေနေသာ ဇနပဒကလ်ာဏီသည္ နတ္သမီးတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေမ်ာက္အိုမႏွင့္သာ ပမာတူလွပါေပ၏ ဟု သိျမင္ၿပီး နတ္သမီးမ်ားကို ရလိုမႈျဖင့္ တရားအားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားရဟန္းမ်ားက ေျပာင္ေလွာင္ကဲ့ရဲ႕ၾကသျဖင့္ သံေ၀ဂရကာ တရားအားထုတ္ေသာအခါ ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရဟန္းခံရာ၌ ရည္ရြယ္ခ်က္မေကာင္းေသာ္လည္း အေၾကာင္းမဟုတ္ပါေခ်။

(၃) ေဗဒင္ဆရာ၏ လမ္းညြန္ခ်က္။

ေဗဒင္ဆရာ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ရဟန္းခံရာ၌ ကမၼ၀ါ(၃)ႀကိမ္ဖတ္ရံုမွ်ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာေျဖရွင္းေပးနိုင္သည္ဆိုသည္မွာ သဘာ၀မက်ပါေခ်။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သိမ္၀င္ၿပီး ရဟန္းခံေပးရာ၌ ေရွးယခင္ကလည္း ကမၼ၀ါ(၃)ႀကိမ္ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုလည္းဖတ္ရပါသည္ ၊ ေနာင္လည္း ဖတ္ရပါဦးမည္။ ေဗဒင္ဆရာေျပာမွ ဖတ္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ေဗဒင္ဆရာက အထူးအဆန္းလုပ္ခါ ေျပာ လိုက္ေသာစကားကို အဟုတ္ႀကီးထင္မွတ္ၾကေလသည္။ ဤေနရာ၌ ေဗဒင္ဆရာ အျပစ္ဟု ေျပာ၍ မရနိုင္ပါေခ်။ ေလာက၀ယ္ ဟုတ္၏-မဟုတ္၏ ၊ ျဖစ္နုိင္၏ - မျဖစ္နုိင္၏ ဟူသည္ကုိ မိမိ၏ ကိုယ္ပို္္င္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ မရွိဘဲ ၊ သူတစ္ပါး၏ အလိမ္ခံခ်င္ေနၾကေသာ သူမ်ား ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ေဗဒင္ဆရာတို႔၏ အလိမ္ကို ခံေနၾကရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလိမ္ခံမည့္သူမ်ားမရွိလွ်င္ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ ဘ၀သည္လည္း ရပ္တည္နုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားတို႔သည္ ျဖစ္လာေသာ အေၾကာင္းအရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ၌ ေဗဒင္ဆရာ၏ အဆံုးအျဖတ္ကုိ မယူသင့္ေပ။ သူတစ္ပါး ပါးစပ္ဖ်ား၌ လမ္းဆံုး၍ မေနဘဲ ၊ မိမိကိုယ္ပို္္င္ဥာဏ္ကုိ အသံုးခ်ၿပီး မွန္ကန္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္လွပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး၌ ေဗဒင္ကုိ အျပစ္ေျပာေနသည္ဟု စာဖတ္သူမ်ားက မယူဆေစခ်င္ေပ။ ေလာက၌ သဘာ၀က်က် ေတြးေခၚတတ္ရန္ ေရးသားေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဗဒင္ေမးေသာအခါ ေမြးသကၠရာဇ္ အေပၚမူတည္၍ ေဗဒင္ပညာျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး ေဟာစာတမ္းအမ်ဳိးစံု ေအာင္ ထြက္ေပၚလာရသည္။ ေမြးသကၠရာဇ္ မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ေဟာစာတမ္းမ်ား မတူညီၾက၊ဟုဆိုလွ်င္ ေလာက၌ ေမြးသကၠသရာဇ္ျခင္းတူညီၾကေသာ အမႊာပူးမ်ား၏ ကံၾကမၼာျခင္းလည္း တူညီၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ တူ/တူမ သံုးေယာက္သည္ ေလာကႀကီးအတြင္းသုိ႔ တစ္ေန႔တည္း ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ ကေလးသံုးေယာက္သည္ အမႊားပူးပင္ျဖစ္ေသာ္ လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စရိုက္လကၡဏာျခင္း ကြာျခားၾကသည့္အျပင္ အက်ဳိးေပးျခင္းလည္း ကြာလြန္းလွပါသည္။ ေဗဒင္အလိုကမူ တစ္ေန႔ထဲ ေရွ႕ဆက္ ေနာက္ဆက္ ေရာက္လာၾကေသာေၾကာင့္ တူညီၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ေဗဒင္အလိုအရ ေန႔ေကာင္းရက္သာ ေရြးၿပီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အိမ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ မီးေဘးသင့္ပါသနည္း။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္၌ ေဆာက္လုပ္ေသာေၾကာင့္ မီးေဘးလြတ္ရမည္သာ။

ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ ေရြးၿပီး ထိ္မ္းျမားလက္ထပ္ၾကေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ အိမ္ ေထာင္ေရး မသာယာဘဲ ကြဲၿပဲၾကရပါသနည္း။

“ေသာၾကာေရေၾကာင္း မသြားေကာင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ေသာၾကာေန႔ ေရလမ္းခရီးသြားေသာသူမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ မႀကံဳၾကရပါသနည္း။ ေသာၾကာေန႔မွတစ္ပါး တစ္ျခားေန႔ရက္မ်ား၌ ေရေၾကာင္းခရီး သြားသူမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ဆိုးနဲ႔ ႀကံဳႀကိဳက္ၾကရပါသနည္း။ ။

ေမြးေန႔ေသာၾကာ တနလၤာ ေကသာဆံျဖတ္ မျပဳအပ္၊ဟု ေဗဒင္အလိုအရ ရွိပါေသာ္လည္း ေသာၾကာ တနလၤာစသည္၌ ဆံပင္ျဖတ္္သူမ်ား မည္သည့္ အႏၲရာယ္မွ် မျဖစ္ေပၚလာေခ်။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင္ပါနည္း။

စေနၿဂိဳလ္လြန္လွ်င္ေကာင္းမည္ဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း စေနၿဂိဳလ္လြန္ေျမာက္မွ စီးပြားပ်က္သူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးအရ အနာေရာဂါဖိစီးၿပီး အသက္ေသဆံုးၾကရသူမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

“ဓ,မၼ၊ ေသာ,က၊ အင္း,၀၊ ရာ,ဇာ” ရန္ဖက္ျခင္း ေပါင္းေဖၚမႈမျပဳရဟု ဆိုရာ၀ယ္ ရန္ဖက္ျခင္း အိမ္ေထာင္ျပဳထားၾကေသာ္လည္း မၿပိဳမကြဲဘဲ သက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ေပါင္းေဖၚၾကရၿပီး စီးပြားေရးဖက္၌လည္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔၊ “ ဦး,သာ ၊ စိန္,ပန္း ၊ ဒန္း,လွ ၊ ကုိ , ရွာ ။ မိတ္ဖက္ျခင္း အိမ္ေထာင္ျပဳထားၾကေသာ သူမ်ားသည္ မၾကာမီ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲသြားၾကသူမ်ားလည္း ရွွိေနၾကေပသည္ ။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။

သိဒၶတၳမင္းသားႏွင့္အတူ ေလာကအတြင္းသို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ေန႔တည္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း ေမြးဖြားလာၾကကုန္ေသာ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ား(၇)ပါး ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ အသက္ရွိ(၅)ဦးမွာ - ယေသာ္ဓယာ မင္းသမီး၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာ ၊ ေမာင္ဆန္ ၊ က႑ကျမင္း ၊ ကာဠဳဒါယီ ၊ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ေလာကထဲသို႔ တစ္ခ်ိန္တည္း ေရာက္လာၾကသည္။ ေဗဒင္အလိုအရ ဆိုလွ်င္ တစ္ခ်ိန္တည္း ေမြးၾကသည့္အတြက္ သူတို႔ျဖစ္စဥ္မ်ား တူညီၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြားဖက္ေတာ္မ်ား၏ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘ၀ေပးကံမ်ားမတူညီ ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း မတူညီခဲ့ၾကျခင္းမွာ စဥ္းစားေတြးေတာစရာျဖစ္ေနပါသည္။

ေဗဒင္အရာ၌ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေကာ႑ညပုဏၰားသည္ သိဒၶတၳမင္းသား ဘုရားဧကန္စင္စစ္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု သူ၏ေဗဒင္ပညာကုိ ယံုၾကည္ကာ ပရိသတ္အလယ္္၌ ရဲ႕၀ံ့စြာ ေဟာခဲ့ေသာ္လည္း၊ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ျပင္းထန္ေသာအက်င့္တရားမွသည္ ပံုမွန္က်င့္ရေသာ အက်င့္သို႔ ကူးေျပာင္းလိုက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဒီဘ၀ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ဘုရားမျဖစ္နိုင္ေတာ့ဟု ဆိုကာ သူ၏ေဗဒင္အေပၚ၌ ယံုမွားသံသယျဖစ္ခဲ့ရပါေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဤမွ်ျဖင့္ ေဗဒင္နည္းပညာ၏ မေသခ်ာမေရရာသည္ကုိ ထင္ျမင္ေလာက္ပါၿပီ။

နိဂုံးခ်ဴပ္ ေျပာလိုသည္မွာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳလာလွ်င္ မေသခ်ာမေရရာသည့္ ေဗဒင္၏လမ္းညြန္မႈကုိ အားမကုိးဘဲ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ သဘာ၀က်က် ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနိုင္ကာ တန္ဘိုးရွိေသာ ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုုက္ရပါေတာ့သတည္း။
ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္)

Monday, February 4, 2008

စကားေျပာတတ္မွ နိဗၺာန္ရ


ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး တုိ႔ အတြက္ ေန႔စဥ္ လူမႈ စကားအသံုးအနွံဳးအမ်ားစုတြင္ ဗုဒၶဘုရားအဆံုးအမ မ်ား စိမ္႔၀င္ျပန္႔နွံ႔ ေနသည္ ကုိေတြ႔ရပါတယ္။ စကားေျခာက္ခြန္း လူ၌ထြန္း ေလးခြန္းကုိ ပယ္ နွစ္ခြန္း တြယ္ ဆုိတဲ႔ စကား ရွိပါတယ္။ အဲဒီစကား လံုးမ်ားက ဗုဒၶျမတ္ဘုရား ရဲ႔ သုဂတ ဂုဏ္ေတာ္ နွင္႔တုိက္ ရုိက္ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ သုဂေတာ အနက္ နွစ္ခ်က္ က သုဂေတာ- ဟုတ္မွန္ က်ိဳးမ်ား ၾကိဳက္ မၾကိဳက္အားျဖင္႔ နွစ္ပါး ေသာ စကား ေကာင္း ကုိသာ ေျပာဆုိတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ သုဂေတာ- နိဗၺာန္ သုိ႔ ေကာင္းစြာ ၾကြသြား ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား .ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက နွစ္ပါးေသာ စကား ေကာင္းဆုိတာကုိ ၊

မစၨ်ိမ ပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ မွာ.
(၁) ဟုတ္မွန္ ၍ အက်ိဳးရွိျပီး သူလည္း နာလုိေသာ စကား၊
(၂) ဟုတ္မွန္ ၍ အက်ိဳးရွိျပီး သူမ်ား မနာလုိေသာ စကား၊
(၃) ဟုတ္မွန္ ၍ အက်ိဳးမရွိ သူမ်ားလည္း မၾကားနာ လုိေသာ စကား၊
(၄) မဟုတ္မမွန္ အက်ိဳးရွိ၍ သူမ်ား ၾကားနာလုိေသာ စကား၊
(၅) မဟုတ္ မမွန္ အက်ိဳးမရွိ သူမ်ား ၾကားနာလုိေသာ စကား၊
(၆) မဟုတ္ မမွန္ အက်ိဳးလည္းမရွိ သူမ်ားလည္း မၾကားနာလုိေသာ စကား၊ ဟူေသာ ဤ စကား ေျခာက္ခြန္းတြင္ ဘုရားရွင္ တုိ႔မွာ ပ- ဒု စကား နွစ္ခြန္းကုိ သာ သင္႔ေလ်ာ္သလုိ သံုးစြဲေတာ္မူၾကျပီး၊ ေနာက္ေလးခြန္း ကုိ လံုး၀ ေျပာဆုိျခင္း မျပဳဟု ဆုိပါတယ္။

မိမိက ေကာင္းေသာ အက်ိဳးရွိေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိေနေစကာမူ နားေထာင္သူ တစ္ပါး၏ စရုိက္ နွင္႔ ကုိက္ညီမွ သာ အဲဒီစကားကုိ အလုိက္သင္႔ လက္ခံ သေဘာက်ေပလိမ္႔မယ္။ စကားေျပာရာ တုိက္တြန္း ရာ ၌ ေကာင္းမြန္ သည္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ နားေထာင္သူ အလုိ အၾကိဳက္စရုိက္ နွင္႔ မကုိက္ညီပါမူ မေကာင္းေသာ စကားဟု အထင္ခံရတတ္ေၾကာင္း ဒုကၠထာသုတ္ (အံ-၅-ပါ-၁၅၉)မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။
(၁) သဒၶါတရား မရွိသူအား သဒၶါတရားနွင္႔စပ္ေသာ စကားသည္ မေကာင္းေသာ စကား.
(၂) သီလ မရွိသူအား သီလနွင္႔စပ္ေသာ စကားသည္ မေကာင္းေသာ စကား၊
(၃) အၾကားအျမင္နည္းပါးသူအား အၾကားအျမင္ မ်ားမႈနွင္႔ စပ္ေသာ စကားသည္ မေကာင္းေသာ စကား၊
(၄) ၀န္တိုသူအား စြန္႔ၾကဲမႈ နွင္႔ စပ္ေသာ စကားသည္ မေကာင္းေသာ စကား ၊
(၅) ပညာမရွိသူအား ပညာနွင္႔ စပ္ေသာ စကားသည္ မေကာင္းေသာ စကား .အျဖစ္အထင္ခံရေၾကာင္း နွင္႔

အျပန္အလွန္အားျဖင္႔ နားေထာင္သူရဲ႔ အလုိ အၾကိဳက္ စရုိက္နဲ႔ ကုိက္ညီလွ်င္မူ ထုိသူအတြက္ စကားေကာင္းျဖစ္ ရျပန္တယ္။ ဒီေတာ႔
(၁) သဒၶါတရား ရွိသူ အတြက္ သဒၶါ တရား နွင္႔စပ္တဲ႔စကား သည္ စကားေကာင္း..
(၂) သီလ ရွိသူအတြက္ သီလတရားနွင္႔ စပ္တဲ႔စကားသည္ စကားေကာင္း၊
(၃) အၾကားအျမင္ မ်ားသူအတြက္ အၾကားအျမင္ဗဟုသုတ နွင္႔ စပ္တဲ႔စကားသည္ စကားေကာင္း၊
(၄) စြန္႔ၾကဲမႈ ရွိသူအတြက္ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲမႈ နွင္႔စပ္တဲ႔စကားသည္ စကားေကာင္း၊
(၅) ပညာ ရွိသူအတြက္ ပညာ နွင္႔ စပ္တဲ႔စကား ဟာ စကားေကာင္းျဖစ္တယ္။

မိမိမွာ ရွိေနတဲ. သဒၶါ.သီလ.ဗဟုသုတ.စာဂ .ပညာ စတဲ႔ အရာကုိ ေျပာၾကားလာရင္ ထုိအရာေတြနွင္႔ ျပည္႔စံုေနတဲ႔အတြက္ နွစ္သက္၀မ္းေျမာက္မႈ ကုိ ရတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ငါးမ်ိဳး တုိ႔ အားေျပာအပ္တဲ႔ စကား သည္ ပုဂၢိဳလ္ အစားစား ကုိ လုိက္၍ ေကာင္းတဲ႔စကား ျဖစ္လာရတယ္ လုိ႔ ဘုရားရွင္က ညႊန္ျပေဟာဆုိပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ စကားေကာင္း တုိ႔ရဲ႔ အဂၤါ (၄) ပါးကုိ သဂါထာ၀ဂၢ သံယုတ္ ၊ သုဘာသိတ သုတ္မွာ ဆုိထားပါေသးတယ္။
ေကာင္းစြာဆုိအပ္တဲ႔စကား၊ မေကာင္းသျဖင္႔ ဆုိအပ္တဲ႔ စကားမမည္၊ အျပစ္လည္း မရွိ၊ ပညာ ရွိတုိ႔ မကဲ႔ရဲ႔အပ္ တဲ႔စကား (ပညာနံုဖ်င္း လူ႔ဗာလ နွင္႔ ဘာသာျခားတုိ႔ ကဲ႔ရဲ႔ခ်င္ ကဲ႔ရဲ႔ပါေစ) လုိ႔ညႊန္ျပထားတာက..
(၁) ေကာင္းစြာ ဆုိအပ္ တဲ႔ စကား၊
(၂) တရားနွင္႔ ညီေသာ စကား၊
(၃) ခ်စ္ခင္ဖြယ္ ေသာ စကား၊
(၄) မွန္ေသာ စကား၊

အဲဒီ ၄ ပါးမွာ (၁) က ပထမ အျမတ္ဆံုး စကား (ဟုတ္မွန္ က်ိဳးမ်ား ၾကိဳက္မၾကိက္ .ဆုိေသာ စကား) ၊ (၂) (၃)(၄) ကား အစဥ္အတုိင္း အျမတ္စကား ဟု ဘုရားရွင္ ညႊန္ျပေတာ္မူပါတယ္။

စကားဆုိတာ လူတုိင္း ေျပာဆုိေနၾကတာပါ။ ေျပာ သာ ေျပာ ေနတယ္။ မတတ္တာ က စကား လုိ႔ ဆုိၾကပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ…စကားေကာင္း မေျပာတတ္တဲ႔အတြက္ ဟု ပင္ ဆုိရပါလိမ္႔မယ္။

စကားေျပာသူနွင္႔ စပ္ျပီး ပုဂၢိဳလ္ သံုး မ်ိဳး ရွိေၾကာင္း ဂူထဘာဏီ သုတ္(အံ-၃-ပါ-၁၂၅) မွာ ဆုိထားပါတယ္။ အခ်ိဳ႔
က ျမင္တာ ကုိ မျမင္ဘူး၊ ျမင္တာကုိျမင္တယ္ စသည္ျဖင္႔ မုသာ၀ါဒ ကုိေရလဲ သံုး တတ္တဲ႔ သူမ်ိဳး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မတရားသက္ေသလုိက္ တတ္တဲ႔သူမ်ိဳးမ်ား၊ ၊မုသား မပါ လကၤာမေခ်ာ လုိ႔လည္း သူတုိ႔ရဲ႔ အျပစ္ကုိကာဗာ လုပ္တတ္သူ မ်ား ရွိပါတယ္။ အဲဒီသူမ်ိဳးကုိေတာ႔ မစင္ ကဲ႔သုိ႔ မေကာင္းေသာ အနံ႔ ရွိေသာ စကား ကုိ ဆုိတတ္ သူ- ဂူထဘာဏီ ပုဂိၢဳလ္ တဲ႔။

အခ်ိဳ႔ ကေတာ႔ ျမင္တာ ကုိျမင္တယ္၊ မျမင္တာ ကုိ မျမင္ဘူး၊ ဟု မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆုိတတ္သူမ်ားရွိပါတယ္။ အျပစ္လုပ္မိရင္လည္း ၀န္ခံ တယ္။ သိလ်က္ မမွန္တဲ႔ စကားကုိ မေျပာ ဆုိ။ ထုိသူမ်ားကုိေတာ႔ ပန္းကဲ႔ သုိ႔ ေကာင္းေသာ အနံ႔ ရွိေသာ စကားကုိ ေျပာတတ္သူ - ပုပၹဘာဏီ ပုဂၢိဳလ္ ။

ေနာက္ဆံုး တစ္မ်ိဳးကေတာ႔ အျပစ္ကင္းတဲ႔စကား၊ နွစ္လုိဖြယ္ စကား ၊ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာ တတ္တယ္။ ထုိသူမ်ားကုိေတာ႔ ပ်ားကဲ႔ သုိ႔ခ်ိဳသာ စကားကုိ ဆုိတတ္သူ - မဓုဘာဏီ ပုဂၢိဳလ္ ဟု ဘုရားရွင္ မိန္႔ဆုိေတာ္ မူပါ တယ္။

ေန႔စဥ္ လူမႈ ဆက္ဆံ ေရးနယ္ပယ္၊ တစ္ဦးနွင္႔ တစ္ဦး စကားေျပာဆုိ ဆက္ဆံ ရာမွာ ဘယ္နည္းဘယ္ပံု စကားကုိ ေျပာရမယ္။ ဘယ္လုိဘယ္ပံု မေျပာသင္႔ဘူး၊ ဘယ္လုိမ်ိဳး စကား ေျပာသူ ကုိ ေရွာင္၊ ဘယ္လုိမ်ိဳး စကားကုိ ေျပာရင္ လူအမ်ားရဲ ႔ခ်စ္ခင္ နွစ္သက္ မႈ ကုိ ရျပီး လူမႈ ဆက္ဆံ ေရးမွာ ေအာင္ျမင္ နုိင္မယ္…စသည္ျဖင္႔ ပိဋကတ္ ေတာ္ထဲမွာ အေသးစိတ္ နည္းေပး ညႊန္ျပထားတာ ေတြ႔နုိင္ပါတယ္။ စကားေျပာေကာင္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖုိ႔ သင္ယူေလ႔က်င္႔ၾကဖုိ႔ လုိအပ္မယ္ လုိ႔ထင္ပါတယ္။

စကားေျပာေကာင္းျခင္းျဖင္႔ ေန႔စဥ္ လူမႈ ဆက္ဆံေရမွာ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အေပါင္းအသင္း ၀င္ဆန္႔ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျခင္း၊ အမ်ားရဲ႔ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ရရွိျခင္း စတဲ႔ လက္ငင္းအက်ိဳးမ်ားသာမက နိဗၺာန္ မ၈္ဖုိလ္ ပန္းတုိင္ သုိ႔ပင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးနုိင္တယ္ လို႔ ဆုိရင္ ပိုလြန္းသည္ ဟု တစ္ခ်ိဳ႔က ဆုိခ်င္ ဆုိၾကပါလိမ္႔မယ္။

ဆက္ပါဦးမယ္..
ဘုရားပြင္႔ေတာ္မူလာျခင္းက ေလာက သားအားလံုး ဆင္းရဲကင္းေပ်ာက္ခ်မ္းသာေရာက္ဖုိ႔ အတြက္ျဖစ္ျပီး ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရား၊ ဆင္းရဲေၾကာင္းအမွန္တရား နွင္႔ ဆင္းရဲျငိမ္းရာအမွန္တရား နွင္႔ ဆင္းရဲကင္းေပ်ာက္ခ်မ္းသာေရာက္ ေစနုိင္တဲ႔လမ္းစဥ္ က်င္႔စဥ္ တရား ကုိညႊန္ျပခဲ႔ပါတယ္။ သစၥာေလး ပါး လုိ႔သိနားလည္တဲ႔အရာပါပဲ။ အဲဒီအထဲက နိဗၺာန္ေရာက္ေစတဲ႔ လမ္းစဥ္အျဖစ္ မဂၢင္ ရွစ္ပါး ကုိေဟာေဖၚညႊန္ျပေတာ္မူပါတယ္။ မဂၢင္ ရွစ္ပါး ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္လုိက္ ပါ က သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဤ သံုးပါး ရပါတယ္။ ထုိတြင္. သီလ မရွိရင္ သမာဓိ မတည္၊ သမာဓိ မတည္ လွ်င္ ပညာ မျဖစ္ ၊ ပညာ မပါ ္လွ်င္ နိဗၺာန္ ေရာက္ရုိး ထံုးစံ မရွိရကား၊ သီလ တရားသည္ နိဗၺာန္ ရေၾကာင္း အေျခခံ ပင္ ျဖစ္ေနပါ၏။ သီလ မဂၢင္မ်ား စံုညီေရးအတြက္ သမၼာ ၀ါစာ သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေနပါ၏။ စကားမေျပာတတ္လွ်င္ သမၼာ ၀ါစာမျဖစ္၊ သမၼာ ၀ါစာ မျဖစ္လွ်င္ မဂၢင္ မရထုိက္၊ မဂၢင္ မရ ထုိက္လွ်င္ မဂ္ မဆုိက္နုိင္၊မဂ္ မဆုိက္လွ်င္ နိဗၺာန္ မရ နုိင္ ျဖစ္ရ ေလေသာေၾကာင္႔ - စကားေျပာတတ္မွ နိဗၺာန္ရ၊ နိဗၺာန္ ရခ်င္ စကားေကာင္းေျပာတတ္သူ ျဖစ္ေအာင္ သင္ ဟု သာ ညႊန္းဆုိလိုက္ရပါ သတည္း။ ။Sunday, February 3, 2008

ဘုရားပြဲ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲ

ေလာကီေရးရာ၌ျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၱရာေရး၌ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ဦးတည္ခ်က္ကို တိတိ က်က် ပီပီျပင္ျပင္ ခ်မွတ္ရသည္။ ထိုဦးတည္ခ်က္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းဗ်ဴဟာကိုလည္း ႀကိဳတင္၍ ခင္းက်င္းရသည္။ “ဦးတည္ခ်က္”ႏွင့္ “နည္းဗ်ဴဟာ”ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ႐ိွေသာ္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ အႏွစ္သာရ ထိထိမိမိ အက်ိဳး႐ိွ႐ိွ အရာထင္ထင္ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။
ေ႐ွးအစဥ္အဆက္ကပင္ “ဘုရားပြဲ”၊ “ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲ”မ်ား က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႕ က်င္းပရာ၌ အခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားပြဲ၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲမ်ားသည္ ဦးတည္ခ်က္ကို ပီပီျပင္ျပင္ မခ်မွတ္။ ဦးတည္ခ်က္ မပီျပင္ေသာအခါ နည္းဗ်ဴဟာလည္း ခိုင္မာမႈမ႐ိွ။ ထိုအခါ ဘာသာေရးအရ အႏွစ္အသား႐ိွ၍ ထိထိမိမိ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစား ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားႏွင့္ (အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ ေလာင္းကစားပြဲ)တို႕ လႊမ္းမိုးေနသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ ဓမၼေရးရာ ကိစၥရပ္တြင္ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ႐ႊင္ပြဲတို႕ ေနရာယူလႊမ္းမိုးလာသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႕ ေကာင္းေသာလကၡဏာ မဟုတ္ေခ်။
ဘုရား႐ွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ႏွလံုးသြင္းပူေဇာ္သည့္ “ဘုရားပြဲ”တြင္ အၿငိမ့္၊ ဇာတ္၊ ဆိုင္း၊ ဗီြဒီယို၊ ႐ုပ္႐ွင္မ်ား ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ထည့္သြင္းက်င္းပျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္ရာက်ပါမည္ေလာ။ ကိေလသာ ႏိုးၾကြေစေသာ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ႐ႊင္ပြဲ၊ အၿငိမ့္၊ ဇာတ္၊ ဆိုင္း စသည္တို႕ျဖင့္ ဘုရားပြဲက်င္းပျခင္းသည္ “တစ္ႏွစ္တစ္ခါ၊ ငရဲ႐ွာ၊ လူ႕႐ြာဘုရားပြဲ” အဆိုကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။
ထို႕အတူ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲတို႕၌လည္း အၿငိမ့္၊ ဇာတ္၊ ဆိုင္း၊ ကပြဲမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဧယင္က်ဴးျခင္းတုိ႕သည္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးအား ပူေဇာ္ရာ ေရာက္ပါမည္ေလာ။ ေထရ၀ါဒီ ေထရ္အ႐ွႈင္ျမတ္ႀကီးမ်ားသည္ ကိေလသာပြားေစသည့္ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ႐ႊင္ပြဲ၊မ်ားကို ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မမူပါ။ သူတို႕ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာအခါ သူတို႕ကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ႐ႊင္ပြဲထည့္ျခင္းသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ဆပ္ရာမေရာက္သည့္အျပင္ ဆရာ့ဂုဏ္ေက်းဇူးကို မသိတတ္ရာ ေရာက္ေနပါ၏။ အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ႐ုပ္ကလပ္ေတာ္အနီးတြင္ ဧယင္က်ဴးအပူတိုက္ေနသည္မွာ မဖြယ္ရာလွေပ။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပုတ္ခတ္ၿပီး ဟာသမ်ားေတာင္ ေႏွာၾကပါသည္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ ဓမၼႏွင့္ လံုး၀ဆန္႕က်င္ပါ၏။
ဘာသာေရးပြဲမွန္သမွ် ဓမၼႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ အိေျႏၵရရ က်င္းပသင့္ပါသည္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္း ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ဘုရားပြဲဆိုလွ်င္လည္း အႏိႈင္းမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ ျမတ္ဘုရားကို ၾကည္ၾကည္ညိဳညိဳ ေလးေလးျမတ္ျမတ္ ပူေဇာ္ရာေရာက္ေအာင္၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲဆိုလွ်င္လည္း ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသြားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးကို ႐ို႐ိုေသေသ ေလးေလးစားစား ပူေဇာ္ရာေရာက္ေအာင္၊ အႏွစ္အသား႐ိွ႐ိွ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေဆာင္႐ြက္အပ္ပါ၏။
ဘုရားပြဲ၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲတို႕ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အေပ်ာ္အပါး၊ အေသာက္အစား၊ ေလာင္းကစားမ်ားျပဳၾကျခင္းမွာ ဗုဒၶႏွင့္ သံဃဟူေသာ ရတနာျမတ္ႏွစ္ပါးကို မၾကည္ညိဳ မ႐ိုေသရာေရာက္ၿပီး ဘာသာျခားတို႕အေနျဖင့္ အထင္ေသးဖြယ္ ျဖစ္ေစပါ၏။ ဘုရားပြဲ၊ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲ၊ ဘာသာေရးအခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ဖြယ္ရာမ်ား ႐ိွေနေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။
ဘုရားပြဲ လုပ္ရပ္ေတြမွာလဲ ဘုရားဖူးၾကတာနဲ႕ မတူၾကေတာ့ပါ ။ အေရာင္းအ၀ယ္ပြဲ၊ အၾကည္အ႐ႈပြဲလို႕သာ ေျပာဖို႕ေကာင္းေတာ့သည္ ။ အမ်ားက ဒီလိုခ်ည္း ျဖစ္ကုန္ၾကပါၿပီ ။ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲေတြကလည္း ပ်ံပြဲမဟုတ္၊ ျဖဳန္းပြဲ၊ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ႐ိုက္ပြဲ၊ သတ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ဘာသာေရး၊ နာေရးပြဲေတြကလည္း မ်က္ႏွာႀကီး ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ၊ ဂုဏ္လိုပြဲ၊ ပကာသနၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳးေတြသာ ျဖစ္ေနၾက ေပၿပီ ။
လင္းဦး ( စိတ္ပညာ )