Saturday, February 9, 2008

ေတြးတတ္ၾကပါေစ

ကမၻာဦးအစကတည္းက လူသားတို႔သည္ ကုိးကြယ္ အားထားမီခိုရာ ရွာေဖြခဲ့ၾကရာတြင္ ေတာ ၊ ေတာင္ ၊ ေရ ၊ေျမ ၊ မီး စသည့္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာကို အားထားမီွခို ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ generation တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားမ်ား၏ ကုိးကြယ္မႈ ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ကိုးကြယ္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၀၀)ေက်ာ္ကာလက ဘုရား၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈ ျပဳခဲ့ၾကေသာသူမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟူသည္ ရတနာသံုးပါးကုိ ယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကရာ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားသည္ မေရမတြက္နိုင္ေအာင္ မ်ားျပားသကဲ့သို႔ ဗုဒၶအဆံုးအမကုိ မလိုက္နာမက်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ အဆင့္တန္းနိမ့္ေသာ ဘ၀မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားသည္လည္း မေရတြက္္နိုင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ေခ်၏။

ထိုဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထဲတြင္ ရတနာသံုးပါးမွတစ္ပါး တစ္ျခားအားထားကိုးကြယ္ရာမရွိဟု အသိဥာဏ္ျဖင့္ သိရွိထားၾကသူ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ စစ္စစ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ တကယ့္အေရး တကယ့္ေဘးႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳလာလွ်င္ ရတနာသံုးပါးကုိ အေပၚယံမွ်သာ ယံုၾကည္အားထားၾကၿပီး၊ လက္ရွိပစၥဳပၸန္၌ အမွန္တကယ္ အားထားရမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ မေျပာနိုင္ေသာ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ အန္းကုန္း သူရႆတီ ကြမ္ရင္ စသည္မ်ားကုိ အားထားယံုၾကည္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဖာသိဖာသာမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည့္အျပင္၊ ေဗဒင္၊ လကၡဏာ၊ နတ္သူငယ္၊အတြင္း(၃၇)မင္း အျပင္ (၃၇)မင္းနတ္မ်ားကုိ ဘုရားတစ္ဆူအလား ကုိးကြယ္ေနၾကေသာ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဖာသိဖာသာ မ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။

တစ္ေန႔သ၌ ကလင္……ကလင္……ကလင္ ဖုန္းသံေၾကာင့္ စာေရးသူ ဖုန္းကိုင္လိုုက္ေသာအခါ “အရွင္ဘုရား…..တပည့္ေတာ္မ ( ) ပါဘုရား” ၊ ဟု မိတ္ဆက္စကားဆိုလာသည္။

စာေရးသူ “အင္း…….ေျပာပါဦး ဘာကိစၥမ်ားပါလိမ့္” ၊

ဒကာမႀကီး “တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူးဘုရား… မနက္ျဖန္ အရွင္ဘုရားတို႔ ေက်ာင္းမွာ တပည့္ေတာ္မ ခင္ပြန္းသည္ကုိ ရဟန္း၀တ္ ေပးခ်င္လို႔ပါဘုရား” ၊ ဟု ေျပာလာပါ၏ ။

စာေရးသူ “ ေကာင္းတာေပါ့ ဒကာမႀကီး လာသာလာခဲ့ပါ” ။ ဟုဆိုကာ ရဟန္းခံရာ၌ လိုအပ္ေသာ ပရိကၡရာမ်ား၀ယ္ရန္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းခံမည့္ေန႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဒကာမႀကီးက “ အရွင္ဘုရား….တပည့္ေတာ္မ ခင္ပြန္းကုိ သိမ္၀င္တဲ့အခါမွာ ကမၼ၀ါစာ (၃)ႀကိမ္တိတိ ဖတ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ေျပာလိုက္ေသာစကားေၾကာင့္ အလြန္ အံ့ၾသခဲ့ရပါသည္။

အမွန္စင္စစ္- ရဟန္းခံသည္ဆိုရာ၀ယ္ ရဟန္းကိစၥမွာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ရဟန္းခံ သိမ္၀င္သည့္အခါတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက စီမံ ပိုင္ခြင့္ မရွိၾကပါ။ ထိုကဲ့သုိ႔ စီမံပိုင္ခြင့္သည္ ယခင္ကလည္း မရွိခဲ့၊ ယခုလည္းမရွိ ၊ ေနွာင္လည္း ဘယ္ေသာအခါမွ် ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ပါေသာ္လည္း ထုိဒကာမႀကီးက သူကိုယ္တိုင္ နားလည္သည့္ပမာ စီမံေနေခ်ၿပီ ။ စာေရးသူလည္း မေနနိင္ေသာေၾကာင့္ “ ဒကာမႀကီး ရဟန္းခံတဲ့အခါ ကမၼ၀ါစာ (၃)ႀကိမ္ဖတ္ရမယ္ လို႔ ဘယ္သူက ေျပာတာလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒကာမႀကီးကိုယ္တိုင္က သိလုိ႔ ေျပာတာလား” ဟု ေမးရပါသည္။ “ အရွင္ဘုရား….တပည့္ေတာ္မ သိိလို႔မဟုတ္ပါဘူး၊ ( )

ေက်ာင္းက ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးထံမွ ေဗဒင္ အေဟာထြက္လို႔ပါဘုရား” ။ ဟု ဒကာမႀကီးက အေျဖေပးပါသည္။ ဆက္လက္၍ စာေရးသူက “ ကမၼ၀ါ(၃)ႀကိမ္ဖတ္ရင္ ဘာအက်ဳိးေတြ ရနိုင္တယ္ဆိုတာ ေဗဒင္ဆရာက မေျပာလိုက္ဖူးလား” ။ ဟုေမးေသာအခါ ထိုအေမးကုိ မေျဖဘဲ သူမ၏ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ အေၾကာင္းကို ေျပာပါေလေတာ့သည္။

သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္သည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ၿငိစြန္းကာ ေနာက္အိမ္ေထာင္အသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ သူမသည္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးထံ ေဗဒင္ေမးခဲ့ရာ ေဗဒင္ဆရာဘုန္းႀကီးက သူမ၏ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပနိုင္ရန္အတြက္ ခင္ပြန္းသည္အား ရဟန္းခံေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခင္ပြန္းသည္ ရဟန္းခံသည့္အခါတြင္ ကမၼ၀ါစာ (၃)ႀကိမ္ဖတ္ရမည္ဟု ေဗဒင္အေဟာထြက္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာလာပါသည္။

သူမ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ဤေနရာ၌ -

(၁)အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ ေျပလည္ေစရန္ ၊

(၂) ရဟန္းခံရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊

(၃) ေဗဒင္ဆရာ၏ လမ္းညြန္ခ်က္ ၊ ဟု အေၾကာင္းအရာသံုးခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္။

(၁) ခင္ပြန္းသည္အား ရဟန္းခံေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးနိုင္သကဲ့သုိ႔ ေဗဒင္ဆရာကလည္း ေျဖရွင္းေပး၍ မရနိင္ေပ။ ထိုျပႆနာကုိ ေျဖရွင္္းေပးနိုင္ေသာသူမ်ားကား ကာယကံရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးသာျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုအျခင္းအရာကို သူ သိနိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေလစြ။

(၂) အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ ေျပလည္ေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရဟန္းခံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္မွ်ပင္ညံ့ဖ်င္းေနေစကာမူ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ရဟန္းခံျဖစ္သည္ ကပင္လွ်င္ ေကာင္းလွပါသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ တစ္ခါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူစဥ္ ညီေတာ္နႏၵမင္းသားသည္ ဇနပဒကလ်ာဏီမင္းသမီးႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရမည့္ေန႔ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကပိလ၀တ္နန္းေတာ္မွ ျပန္ၾကြေတာ္မူေသာအခါ နႏၵမင္းသားကုိ သပိတ္ေတာ္ေပး၍ ေနာက္ပါးက လိုက္ေစသည္။ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ နႏၵမင္းသားအား ရဟန္းျပဳရန္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ နႏၵမင္းသားသည္ သိဒၶတၳမင္းသားဘ၀ ငယ္စဥ္ကပင္လွ်င္ ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသ ရေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမျပဳခ်င္ေသာ္လည္း ျပဳခဲ့ရရွာသည္။ အတန္ငယ္ၾကာေသာ္ နန္းေတာ္၌ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဇနပဒကလ်ာဏီမင္းသမီးကုိ လြမ္းလွသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ လူထြက္လိုေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚ၍ ေနေပ၏ သာသနာ၌ ၿငီးေငြ႔ေနေသာ နႏၵေထရ္အား ဘုရားရွင္သည္ တာ၀တႎသာ သို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး နတ္သမီးတို႔ကို ျပေတာ္မူရာ မိမိစြဲလမ္းေနေသာ ဇနပဒကလ်ာဏီသည္ နတ္သမီးတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေမ်ာက္အိုမႏွင့္သာ ပမာတူလွပါေပ၏ ဟု သိျမင္ၿပီး နတ္သမီးမ်ားကို ရလိုမႈျဖင့္ တရားအားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားရဟန္းမ်ားက ေျပာင္ေလွာင္ကဲ့ရဲ႕ၾကသျဖင့္ သံေ၀ဂရကာ တရားအားထုတ္ေသာအခါ ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရဟန္းခံရာ၌ ရည္ရြယ္ခ်က္မေကာင္းေသာ္လည္း အေၾကာင္းမဟုတ္ပါေခ်။

(၃) ေဗဒင္ဆရာ၏ လမ္းညြန္ခ်က္။

ေဗဒင္ဆရာ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္း ရဟန္းခံရာ၌ ကမၼ၀ါ(၃)ႀကိမ္ဖတ္ရံုမွ်ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာေျဖရွင္းေပးနိုင္သည္ဆိုသည္မွာ သဘာ၀မက်ပါေခ်။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သိမ္၀င္ၿပီး ရဟန္းခံေပးရာ၌ ေရွးယခင္ကလည္း ကမၼ၀ါ(၃)ႀကိမ္ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုလည္းဖတ္ရပါသည္ ၊ ေနာင္လည္း ဖတ္ရပါဦးမည္။ ေဗဒင္ဆရာေျပာမွ ဖတ္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ေဗဒင္ဆရာက အထူးအဆန္းလုပ္ခါ ေျပာ လိုက္ေသာစကားကို အဟုတ္ႀကီးထင္မွတ္ၾကေလသည္။ ဤေနရာ၌ ေဗဒင္ဆရာ အျပစ္ဟု ေျပာ၍ မရနိုင္ပါေခ်။ ေလာက၀ယ္ ဟုတ္၏-မဟုတ္၏ ၊ ျဖစ္နုိင္၏ - မျဖစ္နုိင္၏ ဟူသည္ကုိ မိမိ၏ ကိုယ္ပို္္င္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ မရွိဘဲ ၊ သူတစ္ပါး၏ အလိမ္ခံခ်င္ေနၾကေသာ သူမ်ား ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ေဗဒင္ဆရာတို႔၏ အလိမ္ကို ခံေနၾကရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလိမ္ခံမည့္သူမ်ားမရွိလွ်င္ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ ဘ၀သည္လည္း ရပ္တည္နုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားတို႔သည္ ျဖစ္လာေသာ အေၾကာင္းအရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ၌ ေဗဒင္ဆရာ၏ အဆံုးအျဖတ္ကုိ မယူသင့္ေပ။ သူတစ္ပါး ပါးစပ္ဖ်ား၌ လမ္းဆံုး၍ မေနဘဲ ၊ မိမိကိုယ္ပို္္င္ဥာဏ္ကုိ အသံုးခ်ၿပီး မွန္ကန္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္လွပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး၌ ေဗဒင္ကုိ အျပစ္ေျပာေနသည္ဟု စာဖတ္သူမ်ားက မယူဆေစခ်င္ေပ။ ေလာက၌ သဘာ၀က်က် ေတြးေခၚတတ္ရန္ ေရးသားေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဗဒင္ေမးေသာအခါ ေမြးသကၠရာဇ္ အေပၚမူတည္၍ ေဗဒင္ပညာျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး ေဟာစာတမ္းအမ်ဳိးစံု ေအာင္ ထြက္ေပၚလာရသည္။ ေမြးသကၠရာဇ္ မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ေဟာစာတမ္းမ်ား မတူညီၾက၊ဟုဆိုလွ်င္ ေလာက၌ ေမြးသကၠသရာဇ္ျခင္းတူညီၾကေသာ အမႊာပူးမ်ား၏ ကံၾကမၼာျခင္းလည္း တူညီၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ တူ/တူမ သံုးေယာက္သည္ ေလာကႀကီးအတြင္းသုိ႔ တစ္ေန႔တည္း ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ ကေလးသံုးေယာက္သည္ အမႊားပူးပင္ျဖစ္ေသာ္ လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စရိုက္လကၡဏာျခင္း ကြာျခားၾကသည့္အျပင္ အက်ဳိးေပးျခင္းလည္း ကြာလြန္းလွပါသည္။ ေဗဒင္အလိုကမူ တစ္ေန႔ထဲ ေရွ႕ဆက္ ေနာက္ဆက္ ေရာက္လာၾကေသာေၾကာင့္ တူညီၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ေဗဒင္အလိုအရ ေန႔ေကာင္းရက္သာ ေရြးၿပီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အိမ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ မီးေဘးသင့္ပါသနည္း။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္၌ ေဆာက္လုပ္ေသာေၾကာင့္ မီးေဘးလြတ္ရမည္သာ။

ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ ေရြးၿပီး ထိ္မ္းျမားလက္ထပ္ၾကေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ အိမ္ ေထာင္ေရး မသာယာဘဲ ကြဲၿပဲၾကရပါသနည္း။

“ေသာၾကာေရေၾကာင္း မသြားေကာင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ေသာၾကာေန႔ ေရလမ္းခရီးသြားေသာသူမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ မႀကံဳၾကရပါသနည္း။ ေသာၾကာေန႔မွတစ္ပါး တစ္ျခားေန႔ရက္မ်ား၌ ေရေၾကာင္းခရီး သြားသူမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ဆိုးနဲ႔ ႀကံဳႀကိဳက္ၾကရပါသနည္း။ ။

ေမြးေန႔ေသာၾကာ တနလၤာ ေကသာဆံျဖတ္ မျပဳအပ္၊ဟု ေဗဒင္အလိုအရ ရွိပါေသာ္လည္း ေသာၾကာ တနလၤာစသည္၌ ဆံပင္ျဖတ္္သူမ်ား မည္သည့္ အႏၲရာယ္မွ် မျဖစ္ေပၚလာေခ်။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင္ပါနည္း။

စေနၿဂိဳလ္လြန္လွ်င္ေကာင္းမည္ဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း စေနၿဂိဳလ္လြန္ေျမာက္မွ စီးပြားပ်က္သူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးအရ အနာေရာဂါဖိစီးၿပီး အသက္ေသဆံုးၾကရသူမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

“ဓ,မၼ၊ ေသာ,က၊ အင္း,၀၊ ရာ,ဇာ” ရန္ဖက္ျခင္း ေပါင္းေဖၚမႈမျပဳရဟု ဆိုရာ၀ယ္ ရန္ဖက္ျခင္း အိမ္ေထာင္ျပဳထားၾကေသာ္လည္း မၿပိဳမကြဲဘဲ သက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ေပါင္းေဖၚၾကရၿပီး စီးပြားေရးဖက္၌လည္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔၊ “ ဦး,သာ ၊ စိန္,ပန္း ၊ ဒန္း,လွ ၊ ကုိ , ရွာ ။ မိတ္ဖက္ျခင္း အိမ္ေထာင္ျပဳထားၾကေသာ သူမ်ားသည္ မၾကာမီ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲသြားၾကသူမ်ားလည္း ရွွိေနၾကေပသည္ ။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။

သိဒၶတၳမင္းသားႏွင့္အတူ ေလာကအတြင္းသို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ေန႔တည္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း ေမြးဖြားလာၾကကုန္ေသာ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ား(၇)ပါး ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ အသက္ရွိ(၅)ဦးမွာ - ယေသာ္ဓယာ မင္းသမီး၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာ ၊ ေမာင္ဆန္ ၊ က႑ကျမင္း ၊ ကာဠဳဒါယီ ၊ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ေလာကထဲသို႔ တစ္ခ်ိန္တည္း ေရာက္လာၾကသည္။ ေဗဒင္အလိုအရ ဆိုလွ်င္ တစ္ခ်ိန္တည္း ေမြးၾကသည့္အတြက္ သူတို႔ျဖစ္စဥ္မ်ား တူညီၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြားဖက္ေတာ္မ်ား၏ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘ၀ေပးကံမ်ားမတူညီ ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း မတူညီခဲ့ၾကျခင္းမွာ စဥ္းစားေတြးေတာစရာျဖစ္ေနပါသည္။

ေဗဒင္အရာ၌ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေကာ႑ညပုဏၰားသည္ သိဒၶတၳမင္းသား ဘုရားဧကန္စင္စစ္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု သူ၏ေဗဒင္ပညာကုိ ယံုၾကည္ကာ ပရိသတ္အလယ္္၌ ရဲ႕၀ံ့စြာ ေဟာခဲ့ေသာ္လည္း၊ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ျပင္းထန္ေသာအက်င့္တရားမွသည္ ပံုမွန္က်င့္ရေသာ အက်င့္သို႔ ကူးေျပာင္းလိုက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဒီဘ၀ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ဘုရားမျဖစ္နိုင္ေတာ့ဟု ဆိုကာ သူ၏ေဗဒင္အေပၚ၌ ယံုမွားသံသယျဖစ္ခဲ့ရပါေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဤမွ်ျဖင့္ ေဗဒင္နည္းပညာ၏ မေသခ်ာမေရရာသည္ကုိ ထင္ျမင္ေလာက္ပါၿပီ။

နိဂုံးခ်ဴပ္ ေျပာလိုသည္မွာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳလာလွ်င္ မေသခ်ာမေရရာသည့္ ေဗဒင္၏လမ္းညြန္မႈကုိ အားမကုိးဘဲ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ သဘာ၀က်က် ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနိုင္ကာ တန္ဘိုးရွိေသာ ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုုက္ရပါေတာ့သတည္း။
ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္)

No comments: