Wednesday, December 31, 2008

ျပီးျပည့္စဳ႕ေသာသီလဟူသည္ (၂)

Happy New Year
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ေလးစားရတဲ့ ေရးေဖၚေရးဖက္ နဲ႔စာ ဖတ္သူမ်ား အားလံုး မဂၤလာရွိေသာႏွစ္သစ္မွာ ဓမၼထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္နုိင္သည္ျဖစ္ေစ ေသာ၀္။

သုေတသနအတြက္ပါနာတိပါတကံက်ဴးလြန္ေနရတဲ့အတြက္သီလပင္မလုံႏုိင္။

ဒီအထက္ကစာသားေလးကေတာ့ က်ေနာ္ေလးစားတဲ့အစ္ကိုၾကီးတစ္ေယာက္က ေရးခဲ့တာပါ အားလံုး လဲသိၾကမွာပါ ျမင့္မိုရ္ဦးဘေလာ့ ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာညဏ္ပါ။

ေလာကဆိုကတည္းက အဓမၼနဲ႕ဓမၼတို႕ အားျပိဳင္စစ္ခင္းရာဟု ပညာရွင္တို႔ဆိုၾက၏ ဆိုခဲ့သည္အတိုင္း လည္းေလာကသည္ ဓမၼနဲ႕အဓမၼတို႔အားျပိဳင္မႈရွိေနသည္မွာဓမၼတာ
ဓမၼက အနုိင္ရသည့္အခါ ေလာကသည္တည္ျငိမ္၏ ေအးခ်မ္း၏ ထို႕အတူေလာကသားတို႔ ခ်မ္းသာ၏ ေလာကသားဟူရာ၌ လူလည္းပါ၏ နတ္လည္းပါ၏ တရိစာၦန္လည္းပါ၏ ျခဳံငုံေျပာဆို ရပါလွ်င္ (31) ဘံုမွမလြတ္ေျမာက္ေသသူအားလံုးကို ေလာကသားမ်ားဟု ဆိုနုိင္ပါ၏။သို႕အတြက္ေလာကၾကီးတကယ္တန္းျငိမ္းခ်မ္းရန္အတြက္အားလံုးတြင္တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကပါ၏ ေလာက၌ အဓမၼတရားတို႔ မထြန္းကားေအာင္ မပ်ံ႕ပြားေအာင္ၾကိဳးစားအားထုတ္ ရာ၏ ထိုသို႔အားထုတ္ရာ၌ မိမိကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း မိမိ၏ဘ၀ကို လည္းေကာင္း ေလာကအတြက္ စေတးရမည္သာျဖစ္ပါ၏ ဘုရားအစရွိေသာသူေတာ္ေကာင္း တို႔သည္ အေလာ္ေတာ္ ဘ၀ မ်ား၌ ငါးပါးသီလကို ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့သည္သာ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ပုဂိဳလ္တို႕ ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းကား ေလာက၌ဓမၼ ထြန္းကားေရးအတြက္ အနစ္နာ ခံျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္ ကို ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈခဲ့ၾကျပီးသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

က်ေတာ္တို႕ လည္း ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ေရ ကို တိုင္းတပါးတို႕ ထိခိုက္ေစာ္ကားလာ သည္ရွိေသာ္ ပါဏာတိပါတ သိကၡာပုဒ္ ကို ခ်ဳိးဖ်က္မည္သာ။ “သူ႕ႏုိင္ငံသားသံမႈန္႕စားမွ ဒို႕ဓါးတုံးလိမ့္” ဟူေသာ အယူကိုကိုင္ျပီး တိုက္မည္သာျဖစ္ပါ၏

စင္စစ္ေထရ္ရ၀ါဒ အရ ဘ၀ကို တည္ ေဆာက္မည္ဆိုပါလွ်င္ မိမိ၏ဘ၀ကိုေလာက အတြက္ အနစ္နာခံေပးဆပ္ ပါမွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္သည္ ေထရ၀ါဒတိုင္းျပည္ဟုဆိုၾက၏ အမွန္တကယ္ေထရ၀ါဒ အုပ္ျမစ္ ခိုင္ေနျပီေလာ အမွန္တကယ္ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားတတ္ျပီေလာ ေမစရာေတြရိွေနမည္သာ။ အမွန္တကယ္ ဓမၼတရားတို႔ ထြန္းကားေနသည္လား မဆဳံေသးေသာေမး ခြန္းမ်ား ေတြးစရာမ်ားရွိေနပါ၏ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္က ေရာ ေထရ္ရ၀ါဒ၏ စစ္မွန္ေသာ အနက္အဓိပါယ္ ဆုတ္ကိုင္မိျပီေလာ ဟု စစ္တမ္းထုတ္ အေျဖရွာေနဆဲျဖစ္ပါ သည္။

သီလေတာ္သည္ ဘုရားပြင့္လည္းရွိ၏ ဘုရားမပြင့္ေသာ္ လည္းရွိေနသည္သာျဖစ္ပါသည္ သို႔အတြက္ ငါးပါးသီလေတာ္ကို နိစၥသီလေတာ္ဟုဆို ၾက၏ ေလာကျငိမ္ခ်မ္းေရးအုတ္ျမစ္ ဟု လည္းဆိုပါ၏ ထိုအတြက္ ဘုရားသသာနာေတာ္အတြင္း ရွိေသာငါးပါးသီလေတာ္သည္ သစၥာ ဆိုက္နုိင္ေသာ အသိတိုင္ ေအာင္ အက်ဳိးျပဳပါ လိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္ယံုပါသည္။ က်ေနာ္တို႕အေနျဖင့္ လည္း သစၥာဆိုက္ ေအာင္ အနက္ကိုရွာေဖြဆန္ံထုတ္ပါမွ သာသနာေတာ္အတြင္းသီလကို ျမင္ပါလိမ့္မည္။သို႔မွပို၍ေလာက ျငိ္မ္းခ်မ္းမည္ျဖစ္ပါ၏။

တတိယသိကၡာပုဒ္ေတာ္အရ ကာေမသုမိစၦာရ ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက

တိုက္ရုိက္အနက္= ကာမအရာ၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္း

သြယ္၀ိုက္အနက္= မိမိရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္ေရး ထက္ပို လိုျခင္း/ ယူျခင္း

ဆန္႔က်င္အနက္= မိမိရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလာကအတြက္စြန္႔ လြတ္ျခင္း

ဟုဆို၏

သမုတိသစၥာအရ ကာမအရာ၌ မွာယြင္းယုတ္ညံ့စြာက်င့္ျခင္း ဟူဆိုရာတြင္ သူတစ္ပါးသားမယား သားသမီး ကိုဆို၏

ပရမတၳသစၥာအရ ကာမဂုဏ္ဆိုရာ၌ ရူပါရုံလည္းပါ၏ သဒၵါရုံလည္းပါ၏ ဂႏၶာရံု့လည္း ပါ၏
ေသာတာ၊ေဖာ႒ဖၺ အစရွိသျဖင့္ ကာမ၈ုဏ္အာရုံ အားလံုးပါမည္သာျဖစ္ပါသည္ ထိုထိုေသာ ကာမဂုဏ္တရားတို႕၌ မွွားယြင္စြာက်င့္ခဲ့ပါလွ်င္။ အရပ္စကားအရေျပာရလွ်င္ မိမိနဲ႔ မထိုက္ေသာ ေနရာ၊ေငြေၾကး ဘြဲ႔ ထူးဂုဏ္ထူး ကိုမရ ရေအာင္ၾကံေဆာင္ လွ်င္ ထိုသိကၡာပုဒ္ကိုက်ဴး လြန္ ရာေရာက္ပါ၏

ကာေမသုသိကၡာပုဒ္၏ တရားကိုယ္ကား ေဘဘ ျဖစ္၏ ႆသတဒိ႒ိနဲ႕ယွဥ္၏ ထိုသိကာၡပုဒ္ကို တယ္တန္း လံုျခံဳေအာင္ထိန္းမည္ဆို လွ်င္ မိမိ၏ေလာဘေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာဆႏၵ မ်ားကို မပြားစးိေအင္ သတိပညာနဲ႔ပယ္သတ္ရပါ လိမ့္မည္။

မုသာ၀ါဒ သူတစ္ပါးအား လိမ္လည္ေျပာဆို ျခင္း ဟုဆို၏

တိုက္ရုိက္အနက္= သူတစ္ပါးအားလိမ္ညာျခင္း

သြယ္၀ိုက္အနက္= ဟန္ေဆာင္ဖုံကြယ္ျခင္း နဲ႔ က်န္၀စီဒုစရုိက္ သုံးပါး

ဆန္႔က်င္အနက္= သစၥာဓမၼထြန္ကားေအာင္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆို လုပ္ကိုင္ျခင္း

ဟူရပါ၏

တကယ္တန္းမုသာ၀ါဒကံကို လံုးေအာင္ ထိနးမည္ဆိုပါလွ်င္ က်ေနာ္တို႔၏ႏွလုံသားကို သစၥာေျမေပၚ၌ အုတ္ျမစ္ခိုင္ေအာင္ခ်ရန္လို အပ္ပါသည္ အတုကိုဖယ္၍ အစစ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ရပါမည္ သစၥာတရား ထြန္းကားေရးအတြက္ မိမိဘ၀ကို ေလာအတြက္ အသုံခ်ရဲေသာ သတၱိကို ေမြးျမဴရပါလိမ့္မည္။
ဆိုင္ရာညဏ္ေရာက္မွ ဆိုင္ရာေသာ ကိေလသာမီးကိုျငိမ္းႏုိင္ပါမည္ဟု သိပါလွ်က္ က်ေနာ္သည္ ညဏ္မွီသေလာက္ ငါးပါးသီလေတာ္ကို ပူေဇာ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။

2009 မွာေဆြသာဟာ ၾကည္သာဧျမရွိပါေစ
မသူေတာ္ေဘး အဓမၼေဘး ကင္းေ၀းၾကပါေစ
က်မ္းကိုး။ ။ ဘ၀အျမင္သစ္ (ဆရာၾကီးဦးေရႊေအာင္)

No comments: